Fredsdue

Har du lavet dit testamente?


Kun hver syvende dansker har taget stilling til, hvem der skal arve deres formue. Det er svært, men nødvendigt at tale om. Derfor besvarer Lån & Spars formuekonsulent nogle af de mest stillede spørgsmål om arv og testamente her.

Hvem arver egentlig min formue? Det spørger mange danskere sig selv om, når de bliver gift, får børn eller bliver skilt. Alligevel er det kun ca. 16% af alle danskere, som har lavet et testamente. Som formuekonsulent i Lån & Spar møder jeg mange kunder, der sætter stor pris på at få helhedsrådgivning, som ikke kun handler om pension og investering, men også belyser arv og testamente. Derfor vil jeg bevare nogle af de mest stillede spørgsmål om emnet her.

 

Kan jeg selv bestemme, hvem der arver?

Du bestemmer faktisk ikke selv, hvem hele din formue skal gå til. Hvis du er gift eller har børn, kan du råde frit over 75 % af dit bo. Det er den såkaldte friarv, som du kan testamentere til lige, hvem du vil. De sidste 25 % af din formue bliver kaldt for tvangsarven og skal deles ligeligt mellem din ægtefælle og dine børn.

Tvangsarv og friarv

Hvis du er gift og/eller har børn, vil 25 % af din arv automatisk gå til dem. Det kaldes tvangsarven.

Er du derimod hverken gift eller har børn, vil hele arven være friarv, og du kan frit testamentere den væk, som du ønsker.

 

Hvornår er der brug for et testamente?

Det er stort set altid en god idé at lave et testamente, så du kan bestemme, hvem der arver efter dig - uanset om du er enlig og barnløs, gift med børn eller samlevende i en sammenbragt familie. Vi anbefaler dig dog især at lave et testamente, hvis du:

  • Er gift og har børn
  • Bor sammen med sin partner og har dine og mine børn
  • Er enebarn, ugift og barnløs
  • Ønsker at arven skal være særeje
  • Ønsker at tilgodese svigerbørn, en fraskilt ægtefælle, fætre, kusiner eller andre
  • Ønsker testamentere et beløb til en velgørende organisation

 

Hvordan sikrer jeg min ægtefælle økonomisk?

Det kan være en rigtig god idé med et testamente, hvis du gerne vil sikre, at din ægtefælle skal kunne klare sig godt økonomisk uden dig. Du kan fx maksimere den del af arven, der går til din ægtefælle. På den måde sikrer du, at din partner kan blive boende i jeres fælles bolig.

Din ægtefælle arver nemlig kun 50 % af din formue, hvis du ikke får lavet et testamente, mens dine børn vil arve den anden halvdel. Et testamente kan altså være dét, der giver din ægtefælle mulighed for at forsørge jeres familie på egen hånd.

Gift med børn - uden testamente

Hvis du ikke sikrer din ægtefælle i et testamente, arver dine børn halvdelen af din formue. Det kan gå ud over familiens økonomiske situation.

Med et testamente kan din ægtefælle arve hele din friarv samt halvdelen af tvangsarven. Det vil svare til 87,50% af hele arven.

Hvis du lever i en familie med både dine, mine og måske også fælles børn, kan der være mange forskellige løsninger i forhold til, hvad der er den optimale løsning i netop jeres situation. Her er det selvfølgelig ekstra vigtigt, at du tager kontakt til en advokat med speciale i arv og testamente.

Gift med børn - med testamente

Hvis du er gift og har børn, kan du med et testamente maksimere din ægtefælles andel samt nedsætte dine børns andel af arven. Det kan hjælpe din ægtefælle med at forsørge familien.Hvordan sikrer jeg min partner, hvis vi ikke er gift?

Selvom du bor og har børn sammen med din partner, arver I ikke efter hinanden, hvis en af jer skulle gå bort. Den eneste måde, hvorpå I kan sikre hinanden økonomisk uden at være gift, er gennem et udvidet samlevertestamente.

Formålet med et udvidet samlevertestamente er, at din samlever stilles mere eller mindre som en ægtefælle. Uden et samlevertestamente arver din partner intet, eftersom I ikke er gift, og hele arven vil gå til børnene. Det vil i mange tilfælde betyde, at din efterladte partner vil komme til at stå uden bolig, så børnene kan få udbetalt deres arv.

Med et samlevertestamente kan I begrænse børnenes arv til 12,50% og sørge for, at familien kan blive boende i boligen.

Et samlevertestamente fungerer stort set som et almindeligt testamente - dog med den forskel, at samlevende skal betale en boafgift (også kendt som arveafgift) på enten 15 % eller 36,25 %. Det er en afgift, man slipper for som ægtefæller. Størrelsen på afgiften afhænger af, om I har boet på samme folkeregisteradresse i mere eller mindre end to år. Et udvidet samlevertestamente har også den begrænsning, at I som ugifte ikke har ret til at sidde i “uskiftet bo”, som betyder, at den længstlevende ægtefælle kan overtage hele formuen og ikke behøver at udbetale arv til børnene med det samme. Det er en fordel, som ugifte ikke kan aftale sig til.

 

Hvem kan lave et samlevertestamente?

I kan lave et samlevertestamente, hvis I lever op til følgende:

  • I skal bo sammen i et ægteskabslignende forhold. Du kan fx ikke lave et samlevertestamente med dine søskende, selvom I bor sammen
  • Ingen af jer må i forvejen have et gyldigt samlevertestamente
  • I skal bo på samme adresse og vente, have eller have haft fælles børn
  • I skal have boet sammen i minimum to år ved første samlevers død

 

Kan jeg testamentere min arv til et velgørende formål?

Det er også en rigtig god idé at lave et testamente, hvis du ønsker at give en del af din arv til en velgørende organisation, fx Røde Kors eller Dyrenes Beskyttelse. Velgørende organisationer betaler ikke boafgift af den arv, du efterlader dem.

Lad os bruge Claus' arv som et eksempel. Han er enlig, men har en søn, Mads. Claus har altid ønsket at donere en del af sin arv til Røde Kors, når han en dag går bort. Men hvis han ikke foretager sig noget, arver Mads hele hans formue.

Claus’ formue uden testamente

Uden et testamente vil hele Claus' arv gå til hans søn Mads.

Hvis Claus derimod laver et testamente, har han mulighed for at øremærke helt op til 75% af sin formue til Røde Kors. De sidste 25% vil dog altid gå til Mads - det er den såkaldte tvangsarv, som altid tildeles børn og ægtefælle.

Claus’ formue med testamente

Med et testamente kan Claus donere helt op til 75% af sin formue til et velgørende formål. Hans søn Mads vil dog altid få 25 % af arven.


Har du flere spørgsmål? Tal med Lån & Spar, inden du laver dit testamente

Der er mange ting at tage stilling til, når du skal lave et testamente. Derfor anbefaler vi, at du i god tid får lagt en plan for, hvem der arver din formue og på hvilke vilkår.

I Lån & Spar vil vi rigtig gerne være din sparringspartner, inden du går til en advokat og får udarbejdet dit testamente. Vi kan være med til at sikre, at du får den bedste rådgivning og et testamente, du kan stå inde for.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.