Business Invest

Hvordan går det på aktiemarkedet?


Aktiemarkederne har reageret voldsomt på, at coronavirussen har ramt Europa og USA.

Der er ingen tvivl om at udbruddet af coronavirus, har stor effekt på udviklingen i verdensøkonomien og de finansielle markeder.

I starten af marts var forventningerne, at væksten i Europa ville falde med 0,5%-point i 2020 og stige med det samme i 2021. Medio maj var forventningerne et fald på 7% i 2020 og her medio juni venter OECD så et fald på 9 %. hvis ikke der kommer en anden runde af virussen, for så kommer faldet op i nærheden af de 12 %. Den gode nyhed er fortsat at væksten kommer igen i 2021.

Den væsentligste økonomiske påvirkning skyldes de foranstaltninger, der sættes i værk for at inddæmme virussen. Mange og betydelige hjælpepakker fra regeringer og centralbanker er sat i værk for at mindske de umiddelbare følger af nedlukningerne.

Lige nu synes det som om økonomer og prognosemagere er dybt bekymrede for hvor stort tilbageslaget kan blive, men de er også enige om at vi vil opleve pæne stigninger når det er overstået.  Aktiemarkederne er omvendt optimistiske, de betydelige fald er afløst at store stigninger. Aktier er 2-7 % højere end for et år siden, danske aktier er steget med 15-25 % alt efter hvilket indeks man ser på.

 

Hvor galt er det egentlig gået?

Det er ikke helt entydigt, hvor galt det egentlig er gået på de finansielle markeder i år. I Danmark er det gamle C20 indeks steget med 7,5% frem til medio juni, mens C25 indekset er steget med 6%. Globalt set er aktier faldet med 8%. Amerikanske aktier er kun faldet 5%, mens europæiske aktier er faldet med 16%. Går vi 12 måneder tilbage, så er C25 aktierne steget med 19%, men globale aktier er steget med 2%.

Udviklingen i C25 indeks, dækker over et fald fra 19. februar til den 23. marts på 28%. Herefter er indekset steget med 34 % i perioden fra den 23. marts til den 16. juni.

Hvis vi ser på kursudviklingen for toneangivende realkreditobligation 1% 2050, så er kursen 0,2% højere den 16. juni end ved årsskiftet. Kursen toppede i år den 9. marts, altså 3 uger senere end aktierne, hvorefter den faldt næsten 10 kurspoint på under 3 uger, for siden at stige med godt 6,5 kurspoint frem til den 16. juni.

Internationalt set er renten på de amerikanske 10-årige statsobligationer faldet 1,2%-point, mens den tilsvarende tyske er faldet 0,25%-point, og renten i Spanien og Italien er steget med 0,1%-point i år.

Ovenstående tal ændrer sig naturligvis hver dag, ja hver time, men budskabet er grundlæggende, at kurserne lige nu er højere for danske værdipapirer end for 12 måneder siden og væsentligt bedre, end da det så værst ud medio marts måned.

 

Aktier stiger og falder

Er det noget der fortsætter? Det korte svar er, at aktier har det med at svinge 'voldsomt', og oftest er der lange perioder med små stigninger dag efter dag, uge efter uge, typisk afløst af perioder med drastiske fald, efterfulgt af store stigninger. Sådan tror jeg også, det vil være i fremtiden.

 

Giver aktiefaldene ondt i maven?

Har de seneste måneders fald givet nervøse trækninger og ondt i maven, så kan det skyldes, at man ikke helt har den risikovillighed i virkeligheden, som man havde da aktierne steg. Det kan også skyldes, at man ikke er tilstrækkelig opmærksom på, at aktier stiger og falder, og at den lange investeringshorisont er medvirkende til, at det hele forhåbentlig nok skal ende med et fornuftigt afkast i sidste ende.

Når man har investeret i aktier, så bør man have en investeringshorisont på flere år. For investeringer i enkeltaktier bør man have mindst 5 år, og for investeringer i en bred portefølje af aktier kan investeringshorisonten være ned til 3 år. Det skyldes, at tabsrisikoen mindskes markant jo flere aktier, man har spredt sin investering over.

Historiske tal viser, at enkeltaktier har en risiko for tab på op til 50% i 1 ud af 20 år. For brede porteføljer af aktier, hvor man har foretaget en god spredning, fx som investeringsbeviser i aktier, er risikoen for tab reduceret til ca. 30% i 1 ud af 20 år.

Har man tiden for sig, før pengene skal bruges, så er det bedste råd at forblive tro mod de investeringer, man tidligere synes var passende.

 

Har du de rigtige aktier i din portefølje?

Er du i tvivl, er det en god idé at tage et møde med en af vores mange investeringsrådgivere for at finde ud af, om din risikovillighed, investeringshorisont og dine investeringer nu også hænger rigtigt sammen.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.