EU

Grøn investering uden snyd


For mange investorer er bæredygtighed vigtigt, når de skal vælge, hvor deres opsparing skal placeres. Men ikke alle virksomheder, der lokker med en grøn og socialt ansvarlig profil, kan leve op til løfterne - så hvordan finder du den ægte vare?

Det blev i hvert fald nemmere den 10. marts i år, hvor nye EU-regler trådte i kraft. De kræver, at banker, investeringsforeninger og pensionskasser leverer ensartet kommunikation med ensartede oplysninger, så du nemt kan sammenligne de mange tilbud om bæredygtig investering. For eksempel har du nu krav på at blive oplyst om politikker for bæredygtighedsrisici og ledelsesaflønning. Du skal også kunne se, om en puljeordning eller investeringsfond har mål om bæredygtighed eller markedsfører sig med særlige miljømæssige eller sociale fokusområder.

Målet er at undgå "greenwashing", hvor virksomheder og fonde gør sig mere bæredygtige end de i virkeligheden er.

 

Nyt målesystem på vej

Samtidig arbejder EU på at udvikle et nyt målesystem, der efter planen træder i kraft ved udgangen af 2021. Systemet skal sætte konkrete tal på et selskabs grad af bæredygtighed, men vi må altså have tålmodighed året ud, før vi ser det i funktion. Men heldigvis er der allerede mulighed for at tjekke bæredygtigheden, når du køber aktier.

Du kan i dag se på den såkaldte ESG-rating, der formentlig også kommer til at indgå i det nye system. ESG står for Environment, Social og Governance og betyder, at investeringen skal tage hensyn til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Flere og flere selskaber har i dag fokus på dette, og forskellige leverandører af ESG-data analyserer selskaberne og leverer data og analyser til kapitalforvalterne. Alt sammen baseret på FNs principper for ansvarlig investering.

 

Sådan virker det

ESG-ratingen viser et selskabs samlede bæredygtighed. Scoren bliver udregnet ud fra flere hundrede parametre fordelt på omkring ti temaer, der varierer fra branche til branche. Det er blandt andet CO2-emission, andel af vedvarende energi i produktionen, vandforbrug, vandspild og affaldshåndtering. Men også sociale aspekter for de ansatte, kønsfordeling i ledende stillinger og overholdelse af FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer tæller med.

I Lån & Spar anvender vi for eksempel ESG-rating i investeringsafdelingerne Globale Aktier Basis (Bæredygtighed), LSI Verden Selection (Bæredygtighed) og Globale Aktier Basis Akkumulerende (Bæredygtighed). Her indgår kun selskaber med den højeste score.

Læs mere om bæredygtige investeringer

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.