Vurderinger

Boligejere kan se frem til ny og forbedret ejendomsvurdering

Ikke siden 2012 har de danske boligejere fået vurderet deres ejendomme, og mange venter derfor spændt på den nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen

Og der er da også god grund til at se frem til den nye ejendomsvurdering for den enkelte boligejer. De nye ændringer forbedrer nemlig den samlede vurdering af boligen ved at være mere præcis end tidligere. Det nye ejendomsvurderingssystem giver nemlig hver enkelt boligejer mulighed for at se, hvilke data og informationer som vurderingen er sat efter. Herefter kan man som boligejer gøre Vurderingsstyrelsen opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, før den endelige ejendomsvurdering laves, der i øvrigt gælder i 2 år. På den måde bliver det lettere for dig som boligejer at gennemskue din ejendomsvurdering samt gøre opmærksom på, hvis noget er forkert eller mangler, så vurderingen ender med at blive så korrekt som muligt.

 

Mere præcis end tidligere – dog med forbehold

At du som boligejer fremover får mulighed for selv at se og gøre opmærksom på eventuelle fejl i de data, som ejendomsvurderingen er lavet ud fra, gør som sagt den samlede vurdering mere præcis. Alligevel forventer man, at vurderingerne på tre ud af fire ejerboliger (huse og lejligheder) vil kunne afvige med +/- 20 % af den aktuelle salgspris. Så selvom det nye ejendomsvurderingssystem er forbedret, er der stadig et forbehold for den aktuelle salgspris.

For den øvrige fjerdedel af ejerboligerne vil vurderingerne være endnu sværere at ramme præcist, og derfor vil man i de tilfælde få en uddannet vurderingsspecialist ud til den enkelte bolig for at lave en korrekt ejendomsvurdering.

På baggrund af disse usikkerheder har man derfor valgt at trække 20 % fra alle ejendomsvurderinger, før man beregner sin skat. Det betyder f.eks. at en boligejer med en ejendomsvurdering på 2 mio. kr. vil skulle betale skat af en ejendomsværdi på 1,6 mio. kr..

 

Derfor er ejendomsvurderingerne vigtige for dig og din økonomi

De nye ejendomsvurderinger bliver grundlaget for det nye boligskattesystem, der træder i kraft i 2024, og som omfatter både ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Din nye ejendomsvurdering er derfor med til at afgøre, hvor meget du fremover skal betale i ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Og set i lyset af at der har været begrænsninger på hhv. ejendomsværdiskatten og ejendomsskatten siden 2001, er det ikke mindre interessant at følge med i, hvad din bolig vurderes til.

Med den nye ejendomsvurdering skal de fleste boligejere forvente, at deres ejendomsvurdering er steget markant siden sidste vurdering. Og måske frygter du så nu, at der med den markant højere ejendomsvurdering følger en tilsvarende høj sats for din ejendoms- og ejendomsværdiskat. Men det bliver umiddelbart ikke virkelighed. For det nye boligskattesystem gør faktisk, at satserne for ejendoms- og ejendomsværdiskat bliver væsentlig lavere end i dag. Og på den måde forbliver boligskatterne uændret – altså hverken stiger eller falder de.

 

Hvornår får jeg min ejendomsvurdering?

Det nye ejendomsvurderingssystem blev taget i brug 1. september 2021, og ud af 1 million boligejere har 50.000 på nuværende tidspunkt fået deres nye ejendomsvurdering. Der er derfor mange, der endnu venter på deres vurdering, men alle vil få besked fra Vurderingsstyrelsen i deres e-Boks. Du skal derfor ikke foretage dig noget inden da.

Vurderingsstyrelsen har meddelt, at man starter med enfamilieshuse og fortsætter med forskellige andre typer ejerboliger som fx sommerhuse og lejligheder, og derefter tager man erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger.

 

Sådan ændrer det nye boligskattesystem sig

I det nye boligskattesystem kommer boligskatterne igen til at følge prisudviklingen på boligmarkedet. Så hvis priserne stiger, vil boligejerne skulle betale mere i ejendoms- og ejendomsværdiskat, og hvis priserne falder, skal de betale mindre. Det er en positiv egenskab ved det nye boligskattesystem, fordi det giver en mere stabil prisudvikling på boligmarkedet, fordi en øget beskatning ifm. stigende priser lægger en dæmper på prisstigningerne, mens lavere beskatning ifm. faldende priser holder hånden under boligpriserne.

Så hvis vi kort skal opsummere, så skal du som boligejer frem mod 2024 vide, at du modtager en ny ejendomsvurdering i din e-Boks, og at du i den forbindelse kan give input til datagrundlaget, før vurderingen udstedes. Herudover skal du vide, at det nye boligskattesystem kommer til at få betydning for en potentiel ny ejer fra 2024 og frem.

 

Læs selv mere på vurderingsportalen

Hvis du vil vide mere om de nye vurderinger, kan du med fordel gå ind på vurderingsportalen.dk.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.