LSB logo

Pæn fremgang i top- og bundlinje i Lån & Spar

Konstant fremgang i antallet af helkunder, og en lille stigning i udlånet sammenlignet med 1. kvartal sidste år, er medvirkende til, at Lån & Spar igen øger resultatet.

Første kvartals resultat før skat er opgjort til 43 mio. kr. En fremgang på knap 38 % i forhold til samme periode sidste år. Basisindtjeningen i første kvartal er opgjort til 45,9 mio. kr., og egenkapitalen forrentes med 8,3 % før skat i perioden.

Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:

”Jeg er godt tilfreds med, at vi fortsat kan udbygge vores andel af bankkunder, og at vi vel og mærke samtidig kan se, at kundernes tilfredshed med vores service og rådgivning også er stigende. Kundernes glæde og tilfredshed ved vores service og rådgivning er altafgørende for vores succes.”

Bankens udlån er opgjort til 13,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 4 % det seneste år. Bankens indlån fortsætter også med at stige, og øges med 16 %.

Udgifterne til personale og administration øges med knap 8 % til 163 mio. kr.

”Vores omkostninger er øget i perioden, blandt andet fordi vi har valgt at investere i fremtiden ved at øge antallet af finansielle rådgivere, og samtidig styrke vores organisering mod, at kriminelle vil misbruge banken til at hvidvaske penge. Derudover har vi valgt at investere i et historisk stort efteruddannelsesprogram af vores rådgivere. Vi vil sikre, at vores rådgiveres kompetencer er på et meget højt niveau, således at vi kan give en personlig og kompetent rådgivning til vores kunder nu og i fremtiden.” siger adm. direktør John Christiansen.

Lån & Spar fastholder forventningerne til årets basisindtjening i niveauet 80 – 120 mio. kr. i resultat efter skat Basisindtjening før nedskrivninger er opgjort til 52,8 mio. kr. Nettorente- og gebyrindtægterne er opgjort til 213,2 mio. kr.

# # #

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør John Christiansen, tlf. 33 78 20 37

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.