Blandt Europas mest bæredygtige investeringsfonde

Blandt Europas mest bæredygtige investeringsfonde

Ingen kan i dag se sig fri for at bidrage til den bæredygtige omstilling - og det gælder i høj grad også på investeringsfronten. Som investor kan man bidrage ved at vælge investeringsfonde, der sætter den bæredygtige omstilling i fokus. Og her er Lån & Spar Invest i toppen af Europas mest bæredygtige investeringsfonde.

"Bæredygtighed er for længst blevet integreret i den daglige drift i alle de store danske, børsnoterede selskaber. Det er ganske enkelt svært at klare sig godt som virksomhed uden at bidrage til den grønne omstilling. Det er et spejl af samfundet, hvor flertallet er enige om, at der skal ske en bæredygtig omstilling, så vores børn og børnebørn kan leve uden de negative konsekvenser af den globale opvarmning", siger Niels Antonsen, områdedirektør i Lån & Spars kapitalforvaltningsvirksomhed Gudme Raaschou.

 

I toppen af Europas mest bæredygtige investeringsfonde

"Alle investeringsfondene i Lån & Spar Invest har derfor også fokus på bæredygtighed. Aktuelt er vores investeringsfonde med globale aktier blandt de absolut mest bæredygtige fonde i hele Europa. Mere konkret betyder det, at selskaberne i de globale aktiefonde, LSI Verden Selection og LSI Globale Aktier Basis, har en CO2-udledning på omkring 50 % lavere end gennemsnittet", fortsætter Niels Antonsen.

 

Ikke al grøn investering kaster penge af sig

Men det betyder langt fra, at alle investeringer i bæredygtige virksomheder er en god ide, advarer Niels Antonsen.

"Konkurrencen er jo ikke sat ud af kraft. Og du kan godt finde grønne succeshistorier med en urealistisk høj prisfastsættelse i forhold til langsigtet investering. Kommer du med tidligt, kan det være virkelig lukrativt, men køber du på toppen, når alle vil være med, skal du have en meget lang investeringshorisont, før det giver mening", siger Niels Antonsen.

 

EU stiller løbende flere krav

EU-Kommissionen har vedtaget, at alle børsnoterede virksomheder skal lave en ensartet rapportering om deres aktiviteter og indsatser inden for bæredygtighed. Hidtil har kvaliteten af rapporteringen været meget broget, ligesom det især har været de største selskaber, der har haft fokus på den ikke-finansielle rapportering. Men de nye ensartede standarder betyder, at det bliver muligt at måle bl.a. CO2-aftrykket fra flere virksomheder. Og det reducerer også risikoen for ’greenwashing’, der er betegnelsen for de situationer, hvor virksomheders markedsføring af egen indsats inden for bæredygtighed ikke i praksis lever op til de flotte ord.

I 2021 har fokus været på dataindsamling fra virksomhederne og på at validere data. I 2022 vil der komme langt flere ikke-finansielle oplysninger om bæredygtighed, der vil give banker, investeringsforeninger og pensionskasser bedre muligheder for at forklare om bæredygtighedsrisici i de investeringsfonde, de anbefaler deres kunder.

"Om få år er langt de fleste investeringsfonde, der udbydes i Danmark, bæredygtige. Bæredygtighed bliver en forudsætning på finansmarkederne", slår Niels Antonsen fast.

 

Vil du høre mere?

Vil du vide mere om, hvordan du via Lån & Spar nemt og trygt kan få din opsparing til at arbejde og støtte en bæredygtig og ansvarlig udvikling, kan du kontakte os eller læse mere på lsb.dk/baeredygtig.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.