Arv og pension

Ved du, hvem der arver din pension?

Ny undersøgelse viser, at mere end 25 % af alle danskerne ikke ved, hvad der sker med deres pensionspenge, hvis de går bort før tid. Få overblik over reglerne på få minutter.

Af formuekonsulent i Lån & Spar, Anker Meisling Andersen

De fleste har en holdning til, hvem der skal arve deres penge og andre værdier, når de går bort. Alligevel viser nye tal fra Forsikring & Pension, at mere end hver fjerde dansker faktisk ikke ved, hvem der ville få udbetalt deres pension, hvis de døde i morgen.

Det er især de unge familier, som ikke har styr på den lille detalje. Hver tredje 30-39-årige ved ikke, hvem der arver, mens det tilsvarende tal for dem over 60 år er 13 %.

 

Hvis du ikke har valgt, hvem der skal arve

Dem der arver din pension kaldes begunstigede. At begunstige nogen betyder at give dem en fordel eller nogle særlige rettigheder - her altså at arve din pension.

Hvis du ikke aktivt har valgt og fået registreret, hvem der skal arve dine pensionsmidler, er de begunstigede i langt de fleste tilfælde dine nærmeste pårørende. I skemaet kan du se, hvordan arveloven definerer nærmeste pårørende (i prioriteret rækkefølge):

     

Begunstigelse oprettet før 1. januar 2008

1. Ægtefælle/registreret partner
2. Livsarvinger (børn, børnebørn)
3. Arvinger i henhold til testamente
4. Arvinger i henhold til arveloven (forældre, søskende osv.)
   
     

Begunstigelse oprettet efter 1. januar 2008

1. Ægtefælle/registreret partner
2. Samlever
3. Livsarvinger (børn, børnebørn)
4. Arvinger i henhold til testamente
5. Arvinger i henhold til arveloven (forældre, søskende osv.)

Sådan vælger du, hvem der skal arve din pension

Uanset om du får fradrag for indbetalingen til din pensionsordning eller ej, er det fastsat i loven, at du kun kan begunstige:


  • Nærmeste pårørende
  • Ægtefælle og registreret partner
  • Fraskilt eller frasepareret ægtefælle/registreret partner
  • Livsarvinger - børn, børnebørn m.v.
  • Stedbørn og deres efterkommere
  • Samlever (én person, som man har fælles bopæl med ved, f.eks. en kæreste eller en søskende)
  • Samlevers livsarvinger

Hvis ingen er valgt som begunstiget, bliver pensionen udbetalt til dødsboet og indgår i den almindelige opgørelse.


Hvad med ægtefæller, samlevende og kærester?

Ægtefolk kan altid begunstige hinanden til at arve en fradragsberettiget pensionsordning, og de bor jo normalt også sammen. Hvis I ikke er gift, kræver loven, at I enten skal have dokumenteret fælles bopæl eller vente/har børn sammen.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.