Overførselsservice

Hvad er Overførselsservice?

Overførselsservice er en serviceaftale, som gør det muligt for dig og din virksomhed at overføre løn, ATP, A-skat, pension samt andre ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

Overførselsservice kan også benyttes, hvis du skal tilbagebetale overskydende acontobeløb eller gennemføre andre typer udbetalinger - eksempelvis i forbindelse med en skade.

 

Husk dataleverandøraftalen

Aftalen om Overførselsservice sker mellem Mastercard Payment Services og din virksomhed, og derfor er det nødvendigt at indgå en dataleverandøraftale før der kan sendes overførselsdata. 

Her er det Mastercard Payment Services, der er dataansvarlig, hvorimod din virksomhed vil fungere som dataleverandør. 

 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om Overførselsservice, kan du enten læse mere eller kontakte MasterCard Payment Services direkte for at ansøge om Overførselsservice.

Gå til MasterCard Payment Services

Kontakt os

Kontakt os og få hjælp af en rådgiver, der kender din branche