Wed Jan 16 23:32:36 CET 2019
Privat
Erhverv

Rentenedsættelse

Som følge af Nationalbankens rentenedsættelse 6. marts 2009, nedsætter Lån & Spar Bank renten på indlån og udlån/kreditter med variabel rente med op til 0,50 procentpoint. For udlån/kreditter svarer det til et fald i den nominelle rente på ca. 0,55 procentpoint.

Ændringen vil ske i slutningen af marts måned 2009. Dato for rentenedsættelsens ikrafttræden bliver meddelt i dagspressen.

Lån/kreditter, der følger CIBOR-3 mdr., er ikke omfattet af rentenedsættelsen.

Bankens ÅrsGaranti er ikke omfattet af rentenedsættelsen.

Generelt:
De ændrede rentesatser vil pr. ændringsdatoen kunne ses på www.lsb.dk, i Internetbank og af prislister, som udleveres i bankens Rådgivningscentre. Der tages forbehold for trykfejl.