Redegørelser fra Finanstilsynet

Lån & Spar er under tilsyn af Finanstilsynet og kommer løbende på inspektion i de danske banker. Efter hvert besøg udarbejder de en vurdering. Vi er som bank forpligtet til at offentliggøre vurderingen på vores hjemmeside senest tre hverdage efter, vi har modtaget den.

Se redegørelser

2024
2023
30. november 2023

Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank

Finanstilsynet var i juni 2023 på inspektion i Lån & Spar Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

 


20. september 2023

Redegørelse af den alternative standardmetode for markedsrisiko

Finanstilsynet har gennemført en temainspektion af implementeringen og brugen af den alternative standardmetode for markedsrisiko.

2022
24. JUNI 2022
Redegørelse om påbud til Lån & Spar 

Redegørelse om påbud til Lån & Spar Bank A/S – ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet
 

28. APRIL 2022

Redegørelse om undersøgelse af Lån & Spar

Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank A/S vedrørende bevillinger af køb af ejer- og fritidsboliger.

 

24 JANUAR 2022

Redegørelse om undersøgelse af Lån & Spar

Finanstilsynet har undersøgt de anvendte interne likviditetsgrænser i Lån og Spar Bank på baggrund af en temaundersøgelse for små og mellemstore pengeinstitutter.

2021
19 november 2021

Redegørelse om påbud til Lån & Spar

Finanstilsynet har undersøgt Lån & Spars efterlevelse af reglerne i lov om betalinger om krav til anvendelse af stærk kundeautentifikation ved kortbetalinger i e-handlen.



7 juli 2021

Redegørelse om påbud til Lån & Spar

Finanstilsynet har i 2020-21 gennemført en temainspektion med fokus på produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger.



24. juni 2021

Redegørelse om påbud til Lån & Spar

Finanstilsynet har givet påbud til Lån & Spar for årsrapporten 2020.

2020
22. januar 2020

Redegørelse om inspektion af Lån & Spar

Finanstilsynet var i december 2018 på inspektion i Lån & Spar, hvor de som led i det løbende tilsyn med banken, foretog en inspektion på hvidvaskområdet.

 
2019
22. januar 2019

Redegørelse om inspektion af Lån & Spar

Finanstilsynet var i oktober-november 2018 på inspektion i Lån & Spar, hvor de foretog en ordinær inspektion.


2018

19. juni 2018

Redegørelse om påtale til Lån & Spar Bank

Nye udlån til andelsboliger m.v.



19. juni 2018

Redegørelse om temainspektion i Lån & Spar Bank

Nye udlån til andelsboliger m.v.


2017

15. sep. 2017
Redegørelse om påbud til Lån & Spar Bank A/S
Påbud om forsigtighed ved bevilling.

25. apr. 2017
Redegørelse om påbud til Lån & Spar Bank A/S
Påbud om at banken i sin kreditpolitik i tilstrækkelig grad skal præcisere den ønskede risikoprofil for kunderne på det svenske marked.

2016

15. apr. 2016
Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank
(risikostyringsfunktion, compliance-funktion, intern revision og kreditkontroller).

12. apr. 2016
Redegørelse om temainspektion
Angående nyudlån til køb af ejer- eller andelsbolig.

2015

11. nov. 2015
Påbud fra finanstilsynet
Påbud om at instruere medarbejdere så det tilsikres, at banken ikke forskelsbehandler på et usagligt grundlag ved ansøgninger om boligfinansiering.

23. apr. 2015
Påbud fra finanstilsynet
Redegørelse om inspektion omhandlende best execution i Lån & Spar Bank A/S.

11. feb. 2015
Redegørelse for undersøgelse i Lån & Spar Bank A/S

2014

31. jul. 2014 
Påbud fra finanstilsynet
Redegørelse om risikovægtning af særlige lån til privat-kunder.

2012

8. mar. 2012
Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank
(depotselskab for Lån & Spar Invest)

23. feb. 2012
Offentliggørelse af påbud til Lån & Spar Bank A/S

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.