Roskilde lokalråd

På bankens generalforsamling udpeges der på et valgmøde, medlemmer til bankens lokalråd. Lokalrådets funktion er at støtte det lokale rådgivningscenter.

I perioden indtil næste ordinære generalforsamling er følgende udpeget til rådgivningscenteret i Roskilde:

 

Mogens Heggelund Foreningsformand
Rune Mikael Kent Kredskasserer
Lars Bonde Eriksen Formand
Nicolai Schiørring Ingeniør
Jørn Nielsen Orlogskaptajn
Søren Petersen Kredsnæstformand
Kirsten Andersen Forbundshovedkasserer

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.