Alle erhvervskunder skal legitimere sig 

Derfor skal du aflevere legitimation

Hvidvaskloven stiller krav om, at Lån & Spar identificerer sine kunder, og vi har valgt, at alle erhvervs- og foreningskunder skal legitimere sig med billedlegitimation, adresse og erhvervsdokumentation. 

 

Vi skal kende omfanget af din forretning 

Vi skal samtidig kende formålet med dit engagement i Lån & Spar og det forventede omfang af din forretning (den forventede omsætning på kontoen, oplysninger om udenlandske overførsler mm.).

 

Hvordan legitimerer jeg mig? 

Du kan uploade en kopi af din legitimation i Lån & Spars app, mobilbanken eller vise den i et af vores rådgivningscentre. Gyldig legitimation er:

 • Pas
 • Kørekort
 • Dit gule sundhedskort. 

Har du ikke et pas eller kørekort, kan du bruge et billede af dit sygesikringsbevis sammen med din dåbs- eller navneattest eller forskuds- eller årsopgørelse fra SKAT. 

Digital legitimation, f.eks. Kørekort-app eller sundhedskort-app, kan ikke anvendes som legitimationsdokumentation i Lån & Spar.

 

Løbende opdatering

Derfor kontakter vi løbende vores kunder for at få opdaterede oplysninger om legitimation og forretning. 

 

Find din virksomhedstype

Selskaber under stiftelse

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

 • Stiftelsesdokument inkl. vedtægter
 • Referat af stiftende generalforsamling
 • Legitimation af stifterne
 • Såfremt stifterne er selskaber, skal der indleveres dokumentation for disse selskaber (jf. afsnit om selskaber) samt personlig legitimation af de reelle ejere (pas eller kørekort og sundhedskort)
 • Legitimation af de tegningsberettigede (pas eller kørekort og sundhedskort)
 • Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)
Derudover skal du udfylde nedenstående formular, hvor du oplyser om selskabets forventede forretningsomfang med Lån & Spar Bank. Formularen skal indleveres sammen med ovennævnte legitimation.

Derudover skal du udfylde nedenstående formular, hvor du oplyser om selskabets forventede forretningsomfang med Lån & Spar Bank. Formularen skal indleveres sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.pdf

Vi gør opmærksom på, at udover ovennævnte kan der blive stillet krav om yderligere dokumentation.

Enkeltmandsvirksomhed, I/S og K/S

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

 • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der bl.a. indeholder virksomhedens navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt ledelsesoplysninger og ejerforhold (se mere på www.cvr.dk)
 • Ved I/S og K/S: hhv. kopi af interessentskabskontakt og vedtægt for K/S
 • Seneste årsregnskab samt seneste årsopgørelse fra ejer af enkeltmandsvirksomhed, interessenter samt reelle ejere af kommanditister og komplementarer
 • Legitimation af ejere samt de tegningsberettigede (pas eller kørekort og sundhedskort)
 • Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)

Derudover skal du udfylde nedenstående formular, hvor du oplyser om virksomhedens forventede forretningsomfang med Lån & Spar Bank. Formularen skal indleveres sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.pdf

Vi gør opmærksom på, at udover ovennævnte kan der blive stillet krav om yderligere dokumentation.

A/S, APS og IVS

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

 • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der bl.a. indeholder virksomhedens navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt ledelsesoplysninger og ejerforhold (se mere på www.cvr.dk)
 • Vedtægter
 • Seneste årsregnskab
 • Generalforsamlingsreferat fra den seneste ordinære generalforsamling (og fra seneste ekstraordinære generalforsamling, hvis en sådan er afholdt)
 • Kopi af ejerbog (se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside)
 • Legitimation af ejere/reelle ejere (pas eller kørekort og sundhedskort)
 • Legitimation af de tegningsberettigede (pas eller kørekort og sundhedskort)
 • Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)

Derudover skal du udfylde nedenstående formular, hvor du oplyser om selskabets forventede forretningsomfang med Lån & Spar Bank. Formularen skal indleveres sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.pdf

Vi gør opmærksom på, at udover ovennævnte kan der blive stillet krav om yderligere dokumentation.

Foreninger og fonde

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

 • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der bl.a. indeholder virksomhedens navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt ledelsesoplysninger og ejerforhold (se mere på www.cvr.dk)
 • Vedtægter
 • Seneste årsregnskab
 • Generalforsamlingsreferat fra den seneste ordinære generalforsamling (og fra seneste ekstraordinære generalforsamling, hvis en sådan er afholdt). Herunder dokumentation for hvem, der er valgt til bestyrelsen.
 • Bestyrelsesoversigt med oplysninger om alle bestyrelsesmedlemmers bestyrelsespost, cpr. nr., navn & adresse.
  Formular om Bestyrelsesoversigt.pdf
 • Legitimation af de tegningsberettigede, samt af alle bestyrelsesmedlemmer(pas eller kørekort og sundhedskort)
 • Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)
 • Ved fonde: legitimation af evt. reelle ejere (pas eller kørekort og sundhedskort)

Derudover skal du udfylde nedenstående formular, hvor du oplyser om foreningens forventede forretningsomfang med Lån & Spar Bank. Formularen skal indleveres sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.pdf

Vi gør opmærksom på, at udover ovennævnte kan der blive stillet krav om yderligere dokumentation.

Dokument

Spørgsmål og svar om FATCA og CRS

Alle danske pengeinstitutter skal oplyse til SKAT, hvis deres kunder er skattepligtige i andre lande end Danmark.

Invest

LEI-koder

Alle virksomheder, der ønsker at handle med aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter, skal have en såkaldt LEI-kode. 

Kontakt os

Kontakt os og få hjælp af en rådgiver, der kender din branche