Integration af bæredygtighedsrisici

Standardoplysninger om integration af bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Når vi i Lån & Spar yder investeringsrådgivning til vores kunder tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. I vores politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning.

I de finansielle produkter, vi rådgiver om, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Enkelte af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

Læs om politikken for integration af bæredygtighedsrisici

Læs vores erklæring om hensyntagen til de vigtigste indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Havvindmøller

Bæredygtighed

Klima og miljø

Vi vil gøre det nemt for vores kunder at træffe bæredygtige valg. Vores eget mål er at være CO2 neutrale i 2030.

To piger krammer

Bæredygtighed

Ligestilling

Vi arbejder for lige muligheder for mænd og kvinder. Vores mål er flere kvindelige ledere i Lån & Spar.

Cykeltur

Bæredygtighed

Sunde medarbejdere

Vi arbejder for at give vores medarbejdere de bedste betingelser for at leve et fysisk og psykisk sundt liv.

Kunde og rådgiver

Bæredygtighed

Bæredygtig økonomi

Vores vigtigste opgave som bank er at hjælpe vores kunder til en sund og solid økonomi.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.