KI og DM fusionerer 1. november 2023

94,35% af KI's medlemmer har stemt ja til en fusion med DM pr. 1 november 2023. Siden her lukkes derfor ned. Fortsæt dit besøg hos DM

Fortsæt hos DM
Ingeniør