Unge mennesker på indkøb

Kerneinflationen fortsætter ned

Årsstigningen i forbrugerprisindekset var stort set uændret på 0,9 % i marts måned. Forbrugerpriserne ser ud til at været tilbage i en jævn stigningstakt under men tæt på 2%. Mange varegrupper er faldet i pris det seneste år. Og endnu mere glædeligt: Kerneinflationen faldt yderligere i marts måned.

I marts steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,9 % i forhold til samme måned året før. Der er således tale om stort set uændrede priser det seneste år, og der er samtidig tale om stort set uændret inflation i forhold til februar måned. Det ligner bestemt, at vi nu har nået en normalisering af inflationen omkring de 2 % i den kommende tid.

Kerneinflationen tog endnu et lille fald til 1,7 %, hvilket er endnu mere positivt. Kerneinflationen holder sig således også under 2 %.

Inflationen ligger dermed stabilt inden for centralbankernes mål om under, men tæt på 2 %. Marts måned bød på et stort set uændret niveau på 0,9 %, og inflationen har nu de seneste 7 måneder ligget under 2 %. Vi kommer formentlig til at se inflationen stige svagt til et niveau omkring 2 % i de kommende måneder i takt med, at de høje energipriser fra starten af 2023 forsvinder ud af årsstigningstakten. Der er ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation nu endegyldigt ligger bag os. Det primære fokus er fortsat på kerneinflationen, som heldigvis også fortsætter den nedadgående tendens og nu er faldet otte måneder i træk.

 

Tilbageblik på det seneste år

Set over de seneste 12 måneder er det fortsat prisstigninger i husleje og restaurantbesøg, der bidrager mest til stigningen i inflationen. Disse grupper bidrager alene med en stigning på 0,6 % af den samlede inflation. Elektricitet og gas trækker tilsvarende 0,6 % NED i inflationen og er således de vigtigste årsager til den lave inflation på bare 0,9 % i marts måned.

Fødevarepriserne toppede i juli måned 2023 og er siden da faldet en del. Faldet er indtil videre på 2,8 %. Det betyder også, at rigtig mange varegrupper f.eks. flere forskellige slags kød, fjerkræ, fisk samt mejerivarer er blevet væsentlig billigere over det seneste års tid. Generelt er priserne på fødevarer faldet med 0,8 % det seneste år. Meget tyder på, at fødevarepriserne vil falde yderligere i de kommende måneder.

Samtidig er fjernvarmen dog steget med 8,0 % det seneste år. Til gengæld er prisen på elektricitet hele 18,6 % lavere end for et år siden, mens prisen på gas er faldet med 19,9 % i forhold til marts 2023.

Brændstofpriserne ligger stort set uændret i forhold til for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022, og ligger således noget lavere nu, drevet af de lavere oliepriser.

Prisen på brændstof svinger traditionelt en del, men ligger pt. ganske stabilt.

Og endnu mere positivt: Det underliggende prispres – kerneinflationen – faldt også yderligere i marts måned til 1,7 %. Den faldende tendens fortsætter således, og vi forventer, at faldet vil fortsætte – om end det kommer til at gå langsommere i de kommende måneder. Det betyder, at vi i Danmark er under ECB’s og Nationalbankens målsætning. Men vi skal formentlig hen mod slutningen af 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen i det samlede Euro-område også kommer ned i niveauet omkring 2 %.

Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den stabile udvikling tæt på 2 % i de kommende måneder i takt med at effekten af de særdeles høje energi- og fødevarepriser forsvinder ud af årsstigningstakten. Derudover viser det globale fødevareprisindeks fortsat en faldende tendens, som vi forventer også vil slå yderligere igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af normaliseringen af inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden siden starten af 2021, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere.

Kilde: dst.dk og egne beregninger. 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.