Så indtraf vendingen i ledigheden

Fra oktober til november steg antallet af ledige med 1.200 til 77.300 personer. Samtidig blev tallet for oktober korrigeret til en lille stigning i stedet for et lille fald. Ledighedsprocenten er uændret på 2,6%. Under den første corona-nedlukning for 2 år siden, var ledigheden helt oppe på 155.000 personer.

77.300 personer var registreret som ledige i november måned. Det er et meget lavt niveau og tæt på det laveste niveau siden starten af 1970’erne. Det er samtidig glædeligt nyt, at økonomien bliver ved med at vise styrke på trods af den truende økonomiske nedtur. Når det er sagt, så er udviklingen i ledigheden vendt, og vi ser nu ind i en periode, hvor ledigheden forventes at stige mærkbart.

 

Stor robusthed hos de danske forbrugere

Tallene for ledigheden er ikke overraskende, da en række andre indikatorer peger på en allerede igangværende opbremsning i dansk økonomi. Den lave ledighed er derfor også en stakket frist, da vi forventer, at ledigheden vil stige yderligere i de kommende måneder. Omvendt understreger den nuværende lave ledighed, at dansk økonomi er rigtig godt rustet til en kommende økonomisk nedtur.

Tallene bekræfter også, at tilstanden i dansk økonomi fortsat er ganske god. På trods af høj inflation, stigende renter og en voldsomt negativ forbrugertillidsindikator, så har dansk økonomi det indtil videre rigtig godt. Især inflationen gør ondt på mange, men den lave ledighed signalerer stor robusthed hos de danske forbrugere.

 

Overenskomstforhandlinger får betydning for dansk økonomi

Beskæftigelsen er fortsat tårnhøj. Virksomhederne melder dog ikke om mangel på arbejdskraft i samme grad som tidligere. Nu er i det højere grad opbygning af lagre og mangel på efterspørgsel, der fylder. Så vi vil formentlig også se, at beskæftigelsen vil begynde at falde i de kommende måneder.

Vi står samtidig i en periode med overenskomstforhandler, og resultatet af disse kommer til at få stor betydning for den økonomiske udvikling. Der er ved at udvikle sig en reel frygt for, at inflationen og den lave ledighed kan sætte gang i en egentlig løn/pris-spiral, som kan være med til at gøre den kommende økonomiske nedtur langvarig.

 

Vil virksomhederne afskedige medarbejdere i større stil?

Det bliver spændende at følge i de kommende måneder, om ledigheden kun stiger langsomt eller pludselig begynder at stige kraftigt. Så længe den kun stiger svagt fra det nuværende lave niveau, skal vi være tilfredse. Og vil de truende økonomiske skyer i horisonten, den vigende efterspørgsel og de stigende lønkrav fra lønmodtagerne tvinge virksomhederne til at begynde at afskedige medarbejdere i større stil?

 

Bruttoledighed

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.