Lommeregner

Nyt stort fald i inflationen i april måned

Stigningen i forbrugerprisindekset aftog til 5,3% i april måned. Forbrugerpriserne stiger stadigvæk – de stiger bare mindre kraftigt. Enkelte fødevaregrupper er dog blevet billigere det seneste år. Det underliggende prispres - kerneinflationen - aftog til 6,1% i april.

I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 5,3% i forhold til samme måned året før. Der er tale om et stort fald fra 6,7% i marts. Inflationen ligger nu på samme niveau som i marts 2022 og udviser fortsat en klar nedadgående tendens.

Generelt ligger inflationen dog fortsat på et højt niveau, men alt tyder på, at den aftagende tendens vil fortsætte i de kommende måneder. Faldet i inflationen i april var forventet og skyldes især, at gas, el og fødevarer trak forbrugerprisindekset ned i april. Forbrugerprisindekset ligger faktisk på præcis samme niveau, som for seks måneder siden. Der er således ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation ligger bag os.

 

Gas, el og brændstof er billigere end for et år siden

Set over de seneste 12 måneder er det dog fortsat prisstigninger på fødevarer og husleje, der holder inflationen oppe - også på trods af den lavere stigning i april måned. Alene fødevarer og husleje står for 2,0% af den samlede stigning på 5,3%. Fødevarepriserne stiger dog mindre end de tidligere måneder, og enkelte varegrupper f.eks. okse- og kalvekød er faktisk blevet billigere over det seneste års tid. Det ændrer dog ikke på, at fødevarer generelt er steget med 13% det seneste år, men med en klar tendens til at priserne er ved at stabilisere sig. Kød er steget med 8,8%, mælk, ost og æg er steget med 18,5%, mens smør, margarine og olier er steget med hele 30,8%. Samtidig er fjernvarmen er steget med 15,1% det seneste år. Det er en langt kraftigere stigning end tidligere. Til gengæld er gasprisen 35,9% LAVERE end for et år siden, mens el er faldet med 8,7% det seneste år.

Brændstofpriserne ligger ligeledes 4,7% LAVERE end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022 og ligger således lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof er temmelig volatil, men ligger pt. rimelig stabilt.

 

Kerneinflationen er på vej ned

Det er også glædeligt, at det underliggende prispres – kerneinflationen – aftog til 6,1% i april måned. Men det går langsomt. Prisstigningerne er fortsat bredt funderede, men tallene for april viser også en tendens til, at også kerneinflationen nu er på vej ned. Men vi skal formentlig hen i slutningen af 2023 eller starten af 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen igen kommer ned i mere normale niveauer omkring 2-3%.

Det er glædeligt, at inflationen falder yderligere tilbage. Også selvom det er kommet noget senere, end vi forventede. Nu er kerneinflationen også på vej ned, om end det går langsomt. Det tyder desværre på, at kampen mod inflationen vil blive langvarig.

Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med, at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden det seneste 1½ år, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

 

Inflationen faldt til 5,3% i april

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.