Håndværkerbælte

Byggeomkostningerne stiger langsommere end tidligere

Byggeomkostningerne er steget med 10,5% det seneste år. Det er primært omkostninger til materialer, der driver stigningen. Arbejdsomkostningerne er steget med 2,7%. Stigningen i byggeomkostningerne er aftagende, idet den kun var 1,1 % i 4. kvartal 2022.

Fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022 steg de samlede omkostninger ved at bygge ny bolig med 10,5%. Det kan fordeles på en stigning i de samlede materialeomkostninger på 13,7% og en stigning i arbejdsomkostninger på 2,7%.

Materialeomkostningerne er steget væsentlig mere for jord- og betonarbejde samt murerarbejde, der topper med en stigning på hele 18%. Materialerne til tømrer- og snedkerarbejde er kun steget med godt 13% det seneste år. Når vi kigger på arbejdsomkostningerne, er stigningen på mere beskedne 2,7% det seneste år. Her er stigningen størst inden for jord- og betonarbejde med 3,6%, mens arbejdsomkostningen inden for tømrer- og snedkerarbejde kun er steget med 2,3%.

 

Endnu højere stigning i byggeomkostninger for enfamiliehuse

Byggeomkostningerne for enfamiliehuse er i alt steget med 10,8% det seneste år. Her er det ligeledes stigninger i materialeomkostningerne, der er den primære årsag til stigningen. Kigger vi på udviklingen siden starten af 2020, er de samlede byggeomkostninger for enfamiliehuse steget med hele 19%.

Det betyder helt konkret, at omkostningerne til at bygge et standard enfamiliehus til f.eks. 2,5 mio. kr. nu er ca. 470.000 kr. dyrere end for bare tre år siden.

For halvandet år siden ville et nyt enfamiliehus finansieret med et fastforrentet realkreditlån koste ca. 6.400 kr. om måneden efter skat, mens et tilsvarende hus i dag ville koste ca. 10.100 kr. om måneden efter skat. Altså en nettoydelse på ca. 3.700 kr. mere om måneden, som skyldes både de stigende byggeomkostninger og stigende renter.

 

Sætter tydelige spor i byggesektoren

Kombinationen af højere renter, højere byggeomkostninger og faldende boligpriser vil sætte sine tydelige spor i byggesektoren i den kommende tid. Der ses allerede nu klare indikationer på, at aktiviteten i byggesektoren falder. Så hvis man har mulighed for at vente nogle måneder eller kvartaler med at igangsætte sit byggeri, er der gode muligheder for, at man enten kan få en bedre pris, eller at det i hvert fald er lettere at få fat i en håndværker, når man skal i gang.

 

Udvikling i byggeomkostninger

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.