Ledigheden fortsætter langsomt op

Fra december til januar steg antallet af ledige med 500 til 81.000 personer. Samtidig blev tallet for december korrigeret op til en stigning på 2.300 personer. Ledighedsprocenten er steget til 2,8%. Under den første corona-nedlukning for 2 år siden var ledigheden helt oppe over 155.000 personer.

Det er nu tydeligt, at vendingen i ledigheden endegyldigt er indtruffet, og at ledigheden nu er stigende. 81.000 personer var registreret som ledige i januar måned. Det er dog fortsat et meget lavt niveau og tæt på det laveste niveau siden starten af 1970’erne. Det er værd at glæde sig over det lave niveau for ledigheden på trods af den igangværende økonomiske nedtur. Når det er sagt, så er udviklingen i ledigheden nu vendt, og vi ser ind i en periode, hvor ledigheden forventes at stige mærkbart.

 

Tallene er ikke overraskende

Tallene for ledigheden er ikke overraskende, da en række andre indikatorer peger på en allerede igangværende opbremsning i dansk økonomi. Den lave ledighed er derfor også en stakket frist, da vi forventer, at ledigheden vil stige yderligere i de kommende måneder. Omvendt understreger den nuværende lave ledighed, at dansk økonomi er rigtig godt rustet til en økonomisk nedtur.

Tallene bekræfter samtidig, at tilstanden i dansk økonomi fortsat er ganske god. På trods af høj inflation, stigende renter og en voldsomt negativ forbrugertillidsindikator, så har dansk økonomi det indtil videre ret godt. Især inflationen gør ondt på mange, men den lave ledighed vidner om stor robusthed hos de danske forbrugere.

Beskæftigelsen er også fortsat tårnhøj. Virksomhederne melder ikke om mangel på arbejdskraft i samme grad som tidligere. Nu er i det højere grad opbygning af lagre og mangel på efterspørgsel, der fylder. Så vi vil formentlig også se, at beskæftigelsen vil begynde at falde i de kommende måneder.

 

Overenskomstforhandlinger får stor betydning

Vi står samtidig i en periode med overenskomstforhandlinger, og resultatet af disse kommer til at få stor betydning for den økonomiske udvikling. Nok er inflationen ved at falde tilbage, men det går langsomt, og kerneinflationen ser desværre ud til at bide sig fast i længere tid end forventet. Der er således ved at udvikle sig en frygt for, at inflationen og den lave ledighed er ved at sætte gang i en egentlig løn/pris-spiral, som kan være med til at gøre den kommende økonomiske nedtur langvarig.

Det bliver spændende at følge i de kommende måneder, om ledigheden kun stiger langsomt eller pludselig begynder at stige kraftigt. Der er ingen tvivl om, at udviklingen i 2022 har været langt mere positiv end frygtet. Men vil de truende økonomiske skyer i horisonten, den vigende efterspørgsel og de stigende lønkrav fra lønmodtagerne tvinge virksomhederne til at begynde at afskedige medarbejdere i større stil?

 

Bruttoledighed

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.