Fortsat status quo på boligrenterne

Udstedelserne fortsætter primært i 5 % 2056-serien. De lange realkreditrenter har ligget stort set uændret siden midten af marts. Vi mener fortsat, at de lange renter har toppet, men vil holde sig på det nuværende niveau, indtil kerneinflationen er faldet yderligere tilbage.

Nationalbanken forhøjede renten til 3,60 % i midten af september, men det var også den sidste renteforhøjelse. Markedet forventer rentesænkninger fra 2. kvartal 2024.

Realkreditrenterne er på det højeste niveau i 15 år. De gælder både de korte og de lange realkreditrenter. De lange realkreditrenter ser dog ud til at have toppet i efteråret 2022, hvor kursen på 5%-lånet uden afdrag var nede omkring 94. Det gav en kort periode i slutningen af september og første del af oktober 2022, hvor udstedelsen skete i 6%-lånene.

Fra midten af oktober og frem til marts 2023 er den lange rente faldet pænt tilbage, og har stabiliseret sig på godt 5 %. Kurserne har været stort set uændrede siden midten af marts måned og har svinget inden for bare to kurspoint. Udstedelsen sker primært i 5%-lånene.

De korte renter har passeret toppen

Den 14. september hævede Nationalbanken renten med 0,25 % til 3,60 %. Der er bred enighed om, at det var den sidste renteforhøjelse i denne omgang, og at det kun er et spørgsmål om tid, før ECB og Nationalbanken vil begynde at sænke renten igen. På nuværende tidspunkt forventes første rentenedsættelse i 2. kvartal 2024.

Præcis hvornår det vil blive er usikkert, og afhænger helt og aldeles af udviklingen i inflationen. Vil inflationen og ikke mindst kerneinflationen fortsætte tilbagefaldet, eller bliver ECB og Nationalbanken tvunget til at holde renten på et højt niveau i længere tid for at dæmpe kerneinflationen tilstrækkeligt? Samtidig spekuleres der i, hvor meget renten vil blive sænket. Pt. forventes rentesænkninger på i alt ca. 1 %-point i løbet af 2024 og 2025.

 

Kerneinflationen falder langsomt

Kerneinflationen både herhjemme og i Euro-området toppede tilbage i foråret 2023 og har udvist et pænt fald både i september og oktober måned. Men der er ingen tvivl om, at kerneinflationen har bidt sig mere fast og vil være længere tid om at falde tilbage end først forventet, hvilket betyder, at renterne også vil forblive på et højt niveau i længere tid.
 
Vi forventer, at kerneinflationen i Euro-området vil fortsætte tilbagefaldet, om end det kommer til at gå langsommere i de kommende måneder. Markedets fokus er ved at skifte fra høj kerneinflation til fokus på økonomisk recession, hvilket forventeligt vil begynde et nedadgående pres på både de korte renter og de lange renter.

Usikkerheden er dog fortsat stor, og det giver risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne.

Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, som de svingende rentemarkeder giver.

 

Graf kursudvikling5 procent

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.