To unge mænd står med cykler

Reallønnen er faldet mere end 5 %

De gennemsnitlige lønninger i dansk økonomi er steget med 4,1 % i 3. kvartal 2023 i forhold til samme kvartal året før. Inflationen er aftaget så meget, at reallønnen igen er stigende. Men reallønnen er alligevel godt 5 % lavere end i starten af 2021. Købekraften er på niveau med 2016.

Data fra Danmarks Statistik viser, at de gennemsnitlige lønninger steg med 4,1 % i 3. kvartal 2023 i forhold til samme kvartal sidste år. Det er højere end gennemsnittet de sidste fem år, som har ligget på ca. 2,6 % om året. Samlet set er lønningerne steget med godt 24 % over de seneste 10 år.

 

En fornuftig udvikling

Det har været en særdeles fornuftig udvikling igennem en periode, hvor inflationen har været kontrolleret og lav. Forbrugerpriserne steg i perioden 2012-2021 med ca. 1 % om året i gennemsnit. Vi har derfor fået betragtelige stigninger i reallønnen til danskerne i denne periode, hvilket har givet øgede forbrugs- og/eller opsparingsmuligheder.

At inflationen er lav og kontrolleret er – som det er de fleste bekendt – ikke længere tilfældet. Inflationen steg til 10 % i efteråret 2022, men er efterfølgende faldet pænt tilbage. Inflationen har således i en periode været langt højere end lønstigningerne.

Helt konkret er forbrugerpriserne steget godt 5 % mere end lønningerne siden starten af 2021. Det betyder, at ganske almindelige danske lønmodtagere kan købe væsentlig mindre for deres lønninger i dag, end de kunne for bare 2½ år siden. Vi havde en tilsvarende men mindre markant situation efter Finanskrisen fra 2009-2012, hvor købekraften faldt med godt 2 %. Det er således en ganske alvorlig situation, de danske forbrugere befinder sig i. De reale lønninger er faldet meget brat, og er tilbage på niveauet fra 2016. De sidste godt syv års realløns-fremgang er dermed væk, hvilket også fremgår af figuren.

 

Indflydelse på dansk økonomi

Det har uden tvivl indflydelse på udviklingen i dansk økonomi. Både detailsalget, privatforbruget og ledigheden er blevet påvirket. Detailsalget har oplevet et stort fald efter at have ligget på et højere niveau under corona-perioden. Privatforbruget har ifølge nationalregnskabet ligeledes oplevet et fald, men er nu begyndt at stige igen. Ledigheden stiger, og vi forventer, at ledigheden kommer til at stige yderligere. Alt tyder på, at virksomhederne også mærker den reducerede købekraft, og derfor også bliver mere tilbageholdende med ansættelser og bliver nødt til at afskedige medarbejdere.

Fremtiden ser desværre noget dyster ud

Det er svært at se en hurtig løsning på udviklingen. Dels ser inflationen ud til at bide sig mere fast, end hidtil antaget. Inflationen skal nok falde yderligere tilbage i de sidste måneder af 2023, men der vil gå lang tid, før vi kan komme tilbage til stabile niveauer på 2-3 %. Og dels er der et stort pres for højere lønstigninger som kompensation for de stigende forbrugerpriser. Et ganske rimeligt krav fra lønmodtagerne. Men et krav, som alt andet lige gør inflationen mere vedholdende, og vil forlænge perioden med høj inflation.

Danskerne skal således indstille sig på en længere periode, hvor vi oplever at købekraften af vores lønninger er lavere, end den var for bare få år siden.

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.