Nethandel

Detailsalget ligger stort set uændret

I september måned lå detailsalget 0,2 % lavere end samme måned sidste år og fuldstændig uændret i forhold til august.
Der har dermed næsten ikke været nogen udvikling det sidste års tid. Det betyder, at detailsalget har stabiliseret sig på samme niveau, som det var i 2019.

Detailsalget i september måned fortsatte den flade udvikling - uændret i forhold til august måned, og 0,2 % lavere end september 2022. De høje niveauer fra corona-tiden er dermed endegyldigt væk. Udviklingen fortsætter det seneste års flade udvikling i detailsalget og harmonerer fint med, at perioden med høj inflation har reduceret detailsalget markant.

 

Detailsalget er tilbage til en mere jævn udvikling

Tallene bekræfter, at efter en voldsom udvikling under corona, er detailsalget vendt tilbage til en mere jævn udvikling og vækst. Vi forventer således, at udviklingen i detailsalget vil fortsætte i en svagt positiv retning, som det vi så op gennem 2010’erne.

Tendensen til fald i detailsalget begyndte i slutningen af 2021 – altså samme tidspunkt, som forbrugerpriserne begyndte at skyde i vejret herhjemme. Danskernes måde at håndtere den stigende inflation på har altså ganske tydeligt været at forbruge mindre. Vi betaler nogenlunde det samme, når vi går ud af forretningerne, men da priserne er steget, har vi væsentlig mindre i vareposen, og det er præcis det, som udviklingen i detailsalget viser.

 

Niveauet er det samme som i 2019

Med udviklingen i september måned ligger detailsalget på samme niveau som både ved årsskiftet og perioden lige før de voldsomme udsving i corona-tiden. Det svarer også ganske godt til, at reallønnen faldt kraftigt igennem 2022, men nu er stigende igen og lige så stille arbejder på at indhente det tabte.

 

Inflationen er på vej ned

Detailsalget og dansk økonomi er fortsat godt rustet til den nedgang, som vi allerede er i gang med. Både beskæftigelsen og de nominelle lønninger er historisk høje, så vi har et rigtig godt udgangspunkt. Boligpriserne er faldet, men ser ud til at have stabiliseret sig. Inflationen er på vej ned. Renterne er banket i vejret, og det giver mange danske forbrugere økonomiske udfordringer, men også renterne står måske til at skulle falde lidt tilbage igen i løbet af 2024, idet inflationen ser ud til at fortsætte faldet tilbage mod 2 %.

Selvom vi kommer til at opleve økonomisk modgang, så er udgangspunktet for dansk økonomi trods alt særdeles fornuftigt, hvilket fastholder troen på, at også detailsalget kan komme nogenlunde helskindet gennem inflationskrisen.

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.