Håndværkerbælte

Inflationschokket i byggeomkostningerne er ved at være aftaget helt

Byggeomkostningerne er steget med 5,5 % det seneste år. Det er primært omkostninger til materialer, der driver stigningen. Arbejdsomkostningerne er blot steget med 2,1 %.  Stigningen i byggeomkostningerne er hastigt aftagende, idet stigningen kun var 0,7 % i 2. kvartal 2023.

Fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 steg de samlede omkostninger ved at bygge ny bolig med 5,5 %. Det kan fordeles på en stigning i de samlede materialeomkostninger på 6,8 % og en stigning i arbejdsomkostninger på 2,1 %. Det er samtidig den laveste stigningstakt i halvandet år.

Materialeomkostningerne er steget væsentlig mere for jord- og betonarbejde og betonelementarbejdet, der topper med en stigning på godt 10 %. Materialerne til tømrer- og snedkerarbejde er ”kun” steget med 5,4 % det seneste år. Når vi kigger på arbejdsomkostningerne, er stigningen aftaget til 2,1 % det seneste år. Her er stigningen størst inden for betonelementarbejde med 2,4 %, mens arbejdsomkostningen inden for murerarbejde er steget med bare 1,4 %.

Lidt højere stigning i byggeomkostninger for enfamiliehuse

Byggeomkostningerne for enfamiliehuse er i alt steget med 5,6 % det seneste år. Her er det ligeledes stigninger i materialeomkostningerne, der er den primære årsag til stigningen. Kigger vi på udviklingen siden starten af 2020 er de samlede byggeomkostninger for enfamiliehuse steget med godt 20 %. 

Det betyder helt konkret, at omkostningerne til at bygge et standard enfamiliehus til f.eks. 2,5 mio. kr. nu er over 500.000 kr. dyrere end for bare tre år siden. For to år siden ville et nyt enfamiliehus finansierieret med et fastforrentet realkreditlån koste ca. 6.400 kr. om måneden efter skat, mens et tilsvarende hus i dag ville koste ca. 10.100 kr. om måneden efter skat. Altså en nettoydelse på ca. 3.700 kr. mere om måneden, som skyldes både de stigende byggeomkostninger og stigende renter.

Kombinationen af højere renter, højere byggeomkostninger og faldende boligpriser, sætter sine tydelige spor i byggesektoren. Tallene viser en markant opbremsning i påbegyndt nybyggeri, og en afmatning i aktiviteten i  byggesektoren som helhed. Så hvis man har mulighed for at vente nogle måneder eller kvartaler med at igangsætte sit byggeprojekt, er der gode muligheder for at man enten kan få en bedre pris, eller at det i hvert fald er lettere at få fat i en håndværker, når man skal i gang.

Udvikling i byggeomkostninger

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.