Forbrugertilliden i endnu en lille bedring - men det går for langsomt

Efter en grim udvikling igennem det meste af 2022, fortsætter februar 2023 med en lille fremgang i forbrugertilliden. Med -25,1 i februar er der dog tale om en meget langsom forbedring. Forbrugertilliden nåede et historisk lavpunkt i oktober. Der er enkelte positive historier i tallene.

I februar blev forbrugertilliden opgjort til -25,1. Det er endnu en lille stigning fra det historiske lavpunkt i oktober, og vi er nu tilbage på niveauet fra sensommeren. Men det er fortsat det sjette-laveste niveau nogensinde registreret i statistikkens 49-årige historie.

Tallene vidner fortsat i høj grad om danskernes negative og pessimistiske syn på både situationen i dansk økonomi, men også deres egen husstands økonomi. Det gælder især oplevelsen af udviklingen i forhold til sidste år, mens forventningen til familiens økonomiske situation om et år nu ligger tæt på neutral, hvilket er det højeste niveau siden februar sidste år.

 

Vurdering af familiens økonomiske situation

Det lave niveau for forbrugertilliden skyldes netop forbrugernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Indikatoren for denne parameter har historisk ligget mellem minus 10 og plus 15, men styrtdykkede igennem 2022 og er i februar opgjort til minus 27,0. Det er det femte-laveste niveau nogensinde. Et meget tydeligt signal om, at familiernes økonomi er presset. Samtidig er oplevelsen af Danmarks økonomiske situation uændret i forhold til januar og ligger også på et meget lavt niveau.

 

Forbrugerne øjner lys i horisonten

Men forbrugerne begynder trods alt at øjne lys i horisonten. Forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag er mindre negativ nu end i efteråret. Og især forventningen til familiens økonomiske situation om et år ligger nu tæt på 0 og er dermed noget mindre negativ, end vi så i efteråret. Forbrugerne forventer dog også stigende arbejdsløshed i det kommende år.

Den markante ændring i forventningerne til prisudviklingen fortsætter. Hvor forbrugerne længe har forventet yderligere stigende priser, går forventningen nu mod, at prisstigningerne vil aftage i det kommende år. Lidt færre familier regner med at kunne spare op i de kommende 12 måneder, og rigtig mange oplever fortsat, at pengene ikke slår til i det daglige forbrug.

 

Rammer beskæftigelse og ledighed i 2023

Tallene for forbrugertilliden er fortsat alvorlige og er et udtryk for, at rigtig mange danskere er bekymrede for den økonomiske fremtid. Alligevel er der spæde tegn på mindre pessimisme i nogle af komponenterne i forbrugertilliden, der således viser yderligere en lille bedring i forhold til oktober måneds negative rekord.

Den daglige nyhedsstrøm, der præges af historier om høj inflation, krig i Ukraine, energikrise, stigende renter og opbremsning på boligmarkedet sætter fortsat sit tydelige præg på forbrugernes humør. Man kan ikke forestille sig andet, end at det også vil påvirke privatforbruget mærkbart i de kommende måneder og kvartaler, og at det kommer til at ramme både beskæftigelse og ledighed i 2023.

 

Forbrugertilliden i lille bedring

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.