Boligkvarter set fra luften

Boligpriserne har stabiliseret sig - er prisfaldende slut?

Efter et 2022 med stigende renter og fald i boligpriserne, er der ved at komme ro på markedet. Lån & Spars boligøkonom vurderer, at boligpriserne vil fortsætte den stabile udvikling igennem 2023.

Ro på den lange realkreditrente

De seneste tre måneder har vi set de korte realkreditrenter stige med ca. 0,50% til omkring 3,5%. Imens har den 30-årige realkreditrente ligget stort set uændret omkring 5%. Der er således i øjeblikket rimelig roligt omkring den lange realkreditrente, mens de korte renter fortsætter i vejret.

Den amerikanske centralbank, FED, valgte på junimødet at fastholde renten efter en lang række renteforhøjelser. Vi forventer endnu en renteforhøjelse i juli til spændet 5,00-5,25%, men meget tyder på, at enden for renteforhøjelserne nærmer sig.

Den europæiske centralbank hævede renten med 0,25% den 15. juni. Det medførte, at Nationalbanken hævede foliorenten tilsvarende, så den rente nu er 3,10%. ECB er ligeledes fuldt fokuseret på at få inflationen ned igen. Men også her forventer markedet, at renteforhøjelserne er ved at være slut. Pt. forventes yderligere én til to renteforhøjelser á 0,25% hen over sommeren. Herefter vil ECB holde renten uændret i en længere periode, indtil også kerneinflationen falder mærkbart tilbage. Først derefter kan rentenedsættelser komme på tale.

Efter en periode på ca. 1½ år med kraftigt stigende renter tyder meget på, at vi nu begynder at bevæge os ind i en ny periode med stort set uændrede renter på det nuværende niveau.

 

Boligpriserne har stabiliseret sig

Tallene for Boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal 2023 viser et boligmarked, hvor boligpriserne har stabiliseret sig. De kraftige prisfald på både huse og lejligheder i 2022 ser således ud til at være overstået. Prisfaldene har dog spist en stor del af de senere års prisstigninger. Som det fremgår af figuren ligger boligpriserne nu ”kun” 5-10% højere end for 3 år siden (lige inden corona-tiden) i det fleste dele af landet. Bornholm skiller sig dog ud med meget kraftige prisstigninger de seneste år, mens ejerlejligheder i Odense faktisk ligger 4% lavere end for 3 år siden.

Stabiliseringen på boligmarkedet er også meget tydelig at aflæse i antallet af bolighandler. Der blev handlet færre og færre boliger igennem 2022, og i 4. kvartal 2022 var aktiviteten på boligmarkedet næsten gået i stå med det laveste antal bolighandler siden Finanskrisen.

1. kvartal 2023 bød dog på en bedring, så antallet af handler nu ligger noget højere end slutningen af 2022, men dog stadigvæk på et lavt niveau i historisk perspektiv. Vi kan således ikke udelukke, at der vil komme yderligere prisfald på boligmarkedet i de kommende kvartaler.

Til gengæld vil den høje beskæftigelse og den lave ledighed, samt den generelt sunde tilstand dansk økonomi befinder i, være med til at holde hånden under boligpriserne.

Vores vurdering er, at boligpriserne vil fortsætte den stabile udvikling igennem 2023. Boligpriserne understøttes af den høje beskæftigelse og de stigende lønninger, mens forventet stigende ledighed igennem 2023 og yderligere stigende korte renter, vil begrænse aktiviteten og prisstigningerne på boligmarkedet.

 

Boligprisstigninger

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.