Aktiemarked

De globale fødevarepriser fortsætter faldet

De globale fødevarepriser har gennemlevet en dramatisk udvikling igennem de sidste par år. Efter en lang periode fra 2015-2019, hvor fødevarepriserne var stort set uændrede, begyndte priserne i midten af 2020 en meget kraftig stigning.

Det er ikke så underligt, at fødevarepriserne herhjemme er steget markant

Stigningen varede ca. 2 år helt frem til midten af 2022 og var på intet mindre end 60 % (fra indeks 100 til 160 i figuren). Det er ikke så underligt, at fødevarepriserne også herhjemme er steget markant, hvilket vi oplever meget tydeligt, når vi er ude at handle.

Stigningen var bredt funderet, men var mest udpræget inden for mejerivarer, korn og olier, hvilket også er slået kraftigt igennem på tilsvarende varegrupper herhjemme.

Udviklingen siden midten af 2022 har dog været næsten lige så iøjefaldende. Fødevarepriserne er faldet meget hurtigt og ligger nu mere end 20 % lavere end toppen i midten af 2022. Også her er faldet sket bredt, men igen mest markant på mejerivarer, korn og olier, hvorimod sukker faktisk er steget kraftigt de sidste par måneder, og nu ligger højere end midten af 2022.

Vi forventer, at prisfaldene i de globale fødevarepriser i løbet af 2. halvår 2023 vil komme de danske forbrugere til gode

Vi forventer således, at prisfaldene i de globale fødevarepriser i løbet af 2. halvår 2023 også vil komme de danske forbrugere til gode. Man skal slet ikke forvente, at priserne på fødevarer falder tilbage til samme niveau som før corona-tiden. Men mærkbare prisfald på udvalgte varegrupper kan man med rimelighed forvente. Vi er begyndt at se indikationer på små prisfald på enkelte varegrupper, men det er endnu kun i det små.

Generelt er fødevarepriserne herhjemme steget med godt 20 % siden starten af 2021, og det vil være naturligt, om faldet i de globale fødevarepriser også sætter sig i de danske priser i de kommende måneder.

Jokeren er naturligvis de stigende lønninger

Jokeren er naturligvis de stigende lønninger, som med overenskomsterne vil stige 8-10 % over de kommende to år. Dette lægger selvsagt en dæmper på de prisfald, som virksomhederne kan sende videre til forbrugerne. Omvendt betyder det, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne de næste par år, og dermed vil få lettere ved at overkomme de højere priser.

 

Fødevarepriser

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.