Boligkvarter set fra luften

Boligudbuddet stiger igen - men ligger fortsat lavt

Antallet af boliger til salg stiger igen. Der er 45 % flere boliger til salg nu end for 1½ år siden. Niveauet er dog fortsat lavt, hvilket er med til at holde hånden under priserne. Antallet af bolighandler stiger også. Det nye boligskattesystem giver anledning til rigtig mange handler frem mod slutningen af 2023.

Aktiviteten på boligmarkedet toppede i midten af 2021. Det gælder både antallet af handler, som var tårnhøjt og antallet af boliger til salg, som modsat var rekordlavt. Begge dele var medvirkende til, at vi oplevede boligprisstigninger på 10–15 % igennem 2021.

Siden da er renterne steget fra 1½ % til 5 %. Inflationen er steget fra knap 2 % til 10 %, men er igen faldet tilbage til tæt på 2 %, mens lønningerne blot er steget med ca. 3,5 % i samme periode.

Alle disse ting betød at boligmarkedet oplevede en tilsvarende markant opbremsning igennem 2022, mens 2023 derimod har budt på en pæn bedring. Priserne er dykket, men stiger nu igen. Antallet af boliger til salg stiger dog fortsat, hvilket kan være et tegn på, at boligmarkedet er på vej mod en ny afmatning.

 

13.000 flere boliger til salg det seneste 1,5 år

Antallet af boliger til salg er steget med godt 13.000 stk. det seneste 1½ års tid. Det svarer til en stigning på 45 %. Det er fortsat er relativ lavt niveau, men vi nærmer os mere normale tilstande. Det giver helt naturligt langt flere valgmuligheder for køberne, når de kigger efter bolig. Antallet af bolighandler var meget lavt i 2022, men er igennem 2023 steget igen.

I figuren fremgår antal bolig til salg i hele landet, og den store stigning igennem 2022 er tydelig. Efter et mindre fald i boligudbuddet omkring årsskiftet, så stiger boligudbuddet nu igen, så der i oktober måned var knap 43.000 boliger til salg. Markedet begynder at nærme sig et niveau, hvor antallet af boliger til salg kan være med til at forlænge liggetiderne, hvilket igen kan begynde at presse boligpriserne ned.

Udviklingen herfra er således præget af en del usikkerhed. Hvis stigningen i antallet af boliger til salg fortsætter, kan det begynde presse boligpriserne lidt ned igen. Hvis derimod antallet af boliger til salg ikke stiger yderligere, så vil boligpriserne formentlig fortsætte den nuværende stigning på 3-5 % om året.

 

Ny boligbeskatning er den store joker

Samtidig er der dog den store joker, der hedder ny boligbeskatning, som træder i kraft 1. januar 2024. For langt de fleste boligejere, vil det betyde ændringer i boligbeskatningen på +/- 5.000 kr. om på året. Altså ikke de helt store ændringer. Men for gruppen af boligejere, der ejer en lejlighed i én af de store byer, eller et meget dyrt hus f.eks. nord for København, - kan den nye boligbeskatning betyde, at boligens næste ejer skal betale op mod 20-30.000 kr. mere om året i boligskatter. Og så store beløb kan næppe undgå at medføre lavere priser på disse boliger.

Derfor ser vi lige nu, at rigtig mange i disse typer af boliger ønsker at få solgt, inden de nye regler træder i kraft, - ligesom der er rigtig mange købere, der ønsker at få handlen gennemført inden årsskiftet, så de slipper for nye og højere boligskatter.

 Graf antal boliger til salg

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.