Indskydergaranti

'Garantiformuen' under Finansiel Stabilitet A/S har overtaget de forpligtelser, der før var dækket af "Garantifonden for indskydere og investorer." Garantiformuen sikrer alle indlån i Lån & Spar Bank med op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. 

Ovennævnte dækker både privat- og erhvervskunder herunder også foreninger og selskaber.

Særlige indlån (se note 1) dækkes ubegrænset. 

Har du værdipapirer (se note 2) i eget depot, mister du ikke noget i tilfælde af bankens konkurs - værdipapirerne bliver leveret direkte tilbage til dig.

Hvordan er du dækket?

Som kunde i en bank er du gennem Garantiformuen i vidt omfang sikret mod tab, hvis banken rammes af konkurs eller betalingsstandsning. Har du lånt penge i samme bank, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån.

Er I flere, der er registreret om den samme konto, vil Garantiformuen betragte jer som flere indskydere. Indestående på kontoen deler de mellem kontohaverne, og det indgår i opgørelsen af det beløb, hvert enkelt person kan få dækket af Garantiformuen.

Hvad dækkes ikke?

Garantien dækker ikke aktier, garantitilsagn, checks, kapitalbeviser og andre dokumenter, der er udstedt af banken selv.


Få mere information

Du kan læse mere om indskydergarantien ved at besøge: Garantiformuen eller Finanstilsynet.(Note 1)

Det gælder bl.a. følgende konti:

Kapitalpensionskonti
Selvpensioneringskonti
Ratepensionskonti
Børneopsparingskonti
Etableringskonti
Indekskonti
Uddannelsesopsparing
Boligopsparingskonti
Deponeringer
Skifteretskonti for dødsboer under offentligt skifte
Advokaters klientkonti(Note 2)

Værdipapirer:

Værdipapirer i et individuelt depot, fx i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af bankens konkurs. Såfremt banken ikke kan udlevere værdipapirer, som banken har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker Garantiformuen tab med op til 20.000 euro pr. investor.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.