Mine Penge - Privacy Policy

Informationer om brugeren

Følgende informationer sendes af brugeren via app’en til SDC* ifm. login:

a. CPR nummer
b. PIN-kode (PIN-kode oprettet ifm. adgang til Mine Penge selvbetjeningsaftale)

Følgende informationer modtages til app’en ifm. brug af app:

a. konto- og transaktionsdata:

 1. kontooversigt
 2. kontonumre
 3. saldo/saldi
 4. individuelle transaktionsoplysninger:
 5. transaktionstidspunkt,
 6. transaktionstekst/kommentar
 7. beløb

* SDC A/S: leverandør af IT systemer til Lån & Spar - bl.a. "Mine Penge"-app - og vil herefter blive refereret til som SDC.

 

Informationer om brug (analytics)

Følgende informationer om brugerens brug/anvendelsesmønstre trackes til analyseformål af pengeinstituttet:

 • Informationer om enheden

Følgende informationer beskriver den enhed som brugeren anvender; dvs. den telefon eller tablet hvorfra app’en installeres og køres fra:

 • Install ID: et vilkårligt ID (GUID) der identificerer den pågældende app-installation. ID’et vil forblive det samme så længe brugeren beholder app’en på telefonen (selv efter opdatering til ny version). Af- og geninstalleres app’en vil et nyt ID tildeles enheden.
 • Lokalitet/Sprogindstilling: i forbindelse med hentning af tekster til app’en vil sprogversionen tilpasse sig enhedens aktive systemsprog, f.eks. dansk eller engelsk.
 • appVersion og appBuild: versionsnummer af app’en.
 • osName/osBuild/osVersion: styresystem og versionsnummer af dette.
 • timeZoneOffset: enhedens aktuelle tidszone.
 • carrierName/carrierCountry: navn og landekode for aktuel teleoperatør på telefonen (f.eks. Telia).
 • oemName/model: Navn på telefonproducent, samt modelnavn (f.eks Apple iPhone 10.6).
 • screenSize: Enhedens skærmopløsning.

Informationer om anvendelse

Følgende informationer/hændelser beskriver brugerens anvendelse, til analyseformål:

 • Sessionsstart: tidspunkt for åbning af app (session).
 • Sidevisninger: Hver gang brugeren åbner en given side i app, trackes dette som et event (hændelse).
 • Fejlrapporter: Hver gang der sker en fejl i app, og brugeren præsenteres for en fejlbesked.

 

Modtagere af personoplysninger

Herunder følger en kortlægning af hvilke aktører der modtager/sender hvilke datatyper:

Lån & Spar 
1. App versionsnummer: når app’en starter op, kaldes pengeinstituttets server for at tjekke om
versionsnummeret er aktivt eller forældet (og præsenterer i så fald en fejlbesked i app ift. at opdatere).

SDC (banksystemet)
2. Login: I forbindelse med login sendes CPR og PIN-kode til SDC’s backend systemer for at autorisere
brugeren til adgang. Følgende informationer bruges til login, og er således delt med SDC:
     a. CPR nummer (eller P-tal for færøerne)
     b. PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)

Bankdata
3. Der er som sådan ingen modtagelse af persondata fra denne serviceudbyder, men app’en henter og præsenterer konto- og transaktionsdata fra dette API til slutbrugeren herfra. Dvs. kontooversigt, kontonumre, saldi og individuelle transaktionsoplysninger såsom transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar og beløb.

Microsoft Appcenter 
4. Jfr. forrige kapitel vedr. typer af data, opbevares tracking/analytics data i systemet Microsoft App Center. Den overordnede konto hvorpå disse data deles til, er registreret i SDC’s navn.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.