Risiko & afkast

 1. Kort introduktion
 2. Jo højere risiko du påtager dig, desto højere forventninger vil du som investor have til afkastet. Denne enkle sammenhæng har vi illustreret i nedenstående skema.

  Vi har desuden indsat en række forskellige typer investeringer i figuren, så du kan få et indblik i deres indbyrdes rangordning med hensyn til risiko og forventet afkast.

  Du skal være opmærksom på, at sammenhængen kun kan antages at gælde på langt sigt.
  Det vil efter vores opfattelse sige mere end 7-12 år.

  Bank Link graf

  Kommentarer til skemaet:


  Obligationer har som udgangspunkt mindre risiko end aktier, men der er forskel på om du investerer i korte obligationer, lange obligationer eller erhvervsobligationer - de såkaldte "high yield" - som er den mest risikofyldte af obligationsafdelingerne.

  Aktier har som udgangspunkt en højere risiko end obligationer på kort sigt. Der er dog mange analyser der viser, at opsparing via aktier over lang tid giver et bedre afkast end obligationer.

  Investeringsforeningsafdelinger der investerer i en begrænset del af verden, eller i en specifik branche løber en større risiko, end afdelinger der investerer mere bredt og i et større antal aktier, eksempelvis globale aktier.

  Når man taler om risiko, er der altid den mulighed, at afkastet ved investeringen ikke bliver som forventet, men i stedet bliver mindre eller giver et tab. Denne risiko er oftest større, når du satser på en enkelt eller få aktier, i stedet for at sprede investeringen.

  Det er derfor vigtigt, at du som investor vælger den blanding af aktier og obligationer, som passer til lige netop din risikovillighed og ønske om afkast ved pension. Det er kombinationen af den løbende opsparing samt afkastet, der giver dig en formue, du kan leve af ved pensioneringen.

 3. FormueBalance / Bank Link® investeringsmuligheder
 4. Liste over investeringsforeninger i FormueBalance / Bank Link®

 5. Obligationer
 6.   Under 3 år 3-7 år 7- 12 år Over 12 år
  Meget Lav 100% 100% 80-90% 60-80%
  Lav 100% 80-90% 60-80% 40-60%
  Mellem 80-90% 60-80% 40-60% 10-30%
  Høj 60-80% 40-60% 10-30% 0-10%
  Meget høj 40-60% 10-30% 0-10% 0-10%

 7. Aktier, bredt funderet
 8.   Under 3 år 3-7 år 7- 12 år Over 12 år
  Meget Lav 0% 0% 10-20% 20-40%
  Lav 0% 10-20% 20-40% 40-60%
  Mellem 10-20% 20-40% 40-60% 70-90%
  Høj 20-40% 40-60% 70-90% 80-100%
  Meget høj 40-60% 70-90% 80-100% 80-100%

 9. Aktier, specifikke
 10.   Under 3 år 3-7 år 7- 12 år Over 12 år
  Meget Lav 0% 0% 0% 0%
  Lav 0% 0% 0% 0-10%
  Mellem 0% 0% 0-10% 0-15%
  Høj 0% 0-10% 0-15% 0-20%
  Meget høj 0-10% 0-15% 0-20% 0-20%

 11. Forklaringer
 12. Obligationer Er en fælles betegnelse for investeringer i investeringsbeviser, der investerer i mellemlange obligationer - f.eks. Lån & Spar Invest afdeling Obligationer.

  Aktier, bredt funderet Er en fælles betegnelse for investeringer i investeringsbeviser, der investerer bredt i aktier - f.eks. Lån & Spar Invest afdelingerne Danmark, Europa og Verden.

  Aktier, specifikke Er en fælles betegnelse for investeringer i investeringsbeviser, der investerer i afgrænsede geografiske områder eller indenfor specifikke brancher.
  Blandede investeringer Er en fælles betegnelse for investeringer i investeringsbeviser, der investerer i både aktier og obligationer - f.eks. Lån & Spar Invest Balance 20, 40, 60 og 80.