Regnskaber i
Lån & Spar

Du har altid adgang til de seneste års regnskaber fra Lån & Spar. Endvidere kan du få et overblik over, hvornår næste kvartals-, halvårs eller årsrapport kommer i finanskalenderen.

 

Hent regnskabsmeddelelser

2024
15. maj  2024

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Solid kundeaktivitet i Lån & Spar
God fremgang i Lån & Spar giver et resultat efter skat på 114 mio. kr. i første kvartal af 2024.

 


6. februar 2024

Årsrapport 2023

Tilfredsstillende årsresultat i Lån & Spar
For hele regnskabsåret 2023 har Lån & Spar opnået et resultat efter skat på 473 mio. kr.

2023
9. november 2023
Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 

Lån & Spar oplever fortsat vækst 

Lån & Spar oplever fortsat vækst og har i årets første ni måneder skabt et resultat før skat på 460,3 mio. kr.


28. august 2023

Halvårsrapport 2023

Lån & Spar fastholder kursen 

Mange nye kunder kombineret med stigende renter sikrer, at resultatet for 1. halvår følger planen.


10. maj 2023

Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Fremgang i Lån & Spar  
Pæn fremgang i antallet af helkunder og et stigende renteniveau er medvirkende til, at Lån & Spar igen øger resultatet.


8. februar 2023

Årsrapport 2022

Lån & Spar indfrier forventningerne for 2022
Årets resultat for Lån & Spar udgør et overskud på 203 mio. kr. efter skat, det indfrier bankens resultatforventning for 2022.

2022
10. november 2022

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2022 

Fortsat vækst i Lån & Spar
I årets første ni måneder har Lån & Spar øget basisindtjeningen med 30% og skabt et overskud før skat på 148 mio. kr.

 

18. august 2022

Halvårsrapport 2022

Positiv fremgang i toplinjen
Stor kundeaktivitet og tilgang af nye kunder giver positiv fremgang i toplinjen.

 

5. maj 2022

Kvartalsrapport 1. kvartal 2022

 


10. februar 2022

Årsrapport 2021

Stor kundeaktivitet og mange nye kunder skaber flot resultat for 2021
Årets resultat for Lån & Spar er det bedste resultat i bankens historie. For hele 2021 er resultatet et overskud på 202.5 mio. kr., der indfrier den udmeldte resultatforventning.

2021
16. november 2021

Kvartalsrapport 1.-3- kvartal 2021

Stadig flere kunder vælger Lån & Spar som deres bank, og det giver et tilfredsstillende 3. kvartalsresultat.
Basisindtjeningen før nedskrivninger øges i årets første 9 måneder med 25 % til 194 mio. kr.23. august 2021

Halvårsrapport 2021

Solid kundeaktivitet i Lån & Spar giver vækst på toplinjen
God fremgang i Lån & Spar giver et resultat før skat på 120 mio.kr. i første halvår af 2021.
3. maj 2021

Kvartalsrapport 1. kvartal 2021

Pæn fremgang i top og bundlinje i Lån & Spar
Lån & Spar øger igen resultatet. Fremgangen skyldes en konstant fremgang i antallet af helkunder og en lille stigning i udlånet sammenlignet med 1. kvartal sidste år.. 

8. februar 2021

Årsrapport 2020 

Lån & Spar har i 2020 opnået et tilfredsstillende resultat med overskud før skat på 195 mio. kr. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 9,8 %.


2020
4. november 2020

Kvartalsrapport 1.-3- kvartal 2020

Lån & Spar har i årets første ni måneder oplevet en markant tilgang af nye kunder.
I samme periode har banken skabt et resultat på 123 mio. kr.20. august 2020

Halvårsrapport 2020

Lån & Spar fastholder kursen
Resultatet for 1. halvår matcher sidste års resultat, og forrenter bundlinjen med 9,6 % før skat.14. maj 2020

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Basisindtjeningen før nedskrivninger for 1. kvartal stiger med 14 % til 43,7 mio. kr.
Banken har i perioden haft en fremgang i antallet af kunder, og fastholder en høj kundetilfredshed.. 

6. februar 2020

Årsrapport 2019

Årsregnskabsmeddelelse 2019

Lån & Spar har i 2019 opnået et resultat før skat på 221,7 mio. kr. (175,2 mio. kr. efter skat). Det er 45,3 mio. kr. mere end året før. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 12,0 %.


2019
5. november 2019

Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 201919. august 2019

Halvårsrapport 2019

Lån & Spar øger sit resultat til 94 mio. kr. i første halvår.13. maj 2019

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Lån & Spar har i årets første tre måneder oplevet stor fremgang i antallet af nye kunder.


7. februar 2019

Årsrapport 2018

2018 markerede afslutningen på den femårige periode, hvor vi har arbejdet med strategien 'Plan 218'. Vi er meget tilfredse med, at det lykkedes at realisere alle strategiens målsætninger om indtjening, kundetilfredshed og antal møder med kunderne.

 

2018
6. november 2018

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2018

For 1.-3. kvartal 2018 har banken realiseret et resultat på 116,5 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med 11,3 % efter skat. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 160,7 mio. kr. Det er 10,5 mio. kr. mindre end for samme periode sidste år.23. august 2018

Halvårsrapport 2018

Banken har for 1. halvår 2018 opnået et resultat på 72,1 mio. kr. svarende til en forrentning af egenkapitalen med 10,6 % efter skat. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 97,6 mio. kr. Det er 5,3 mio. kr. mindre end for samme periode sidste år.2. maj 2018

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

For 1. kvartal 2018 udviser regnskabet et resultat på 30,5 mio. kr., som forrenter egenkapitalen med 9,1 % efter skat. For perioden udgør basisindtjeningen før nedskrivninger 47,1 mio. kr., hvilket er et fald på 0,5 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2017.

 


8. februar 2018

Årsrapport 2017

2017 blev et godt og tilfredsstillende år for Lån & Spar Bank. Vi realiserede det bedste resultat i bankens historie og formåede samtidig ét år før tid at komme i mål med den første af vores målsætninger i strategien frem mod 2018 – nemlig at bringe basisindtjeningen op på 200 mio. kr. før nedskrivninger

2017
1. november 2017

Kvartalsrapport 1-3. kvartal 2017

Lån & Spar Bank viser igen fine resultater. Lån & Spar Bank har i årets første ni måneder skabt et resultat før skat på 167,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,5 mio. kr.24. august 2017

Halvårsrapport 2017

Lån & Spar har realiseret et resultat før skat for 1. halvår 2017 på 102,2 mio. kr. Det er 2,2 mio. kr. mere end for samme periode sidste år.11. maj 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

For 1. kvartal 2017 udviser regnskabet et resultat på 39,3 mio. kr., og forrenter egenkapitalen med 13,1 % efter skat. For perioden udgør basisindtjeningen før nedskrivninger 47,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2016.

 


9. februar 2017

Årsrapport 2016

Årets resultat udgør 138,9 mio. kr. og forrenter egenkapitalen med 12,2 %. Det er et historisk godt resultat for banken.


2016
3. november 2016

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2016

Resultatet før skat for de første ni måneder af året udgør 163,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 50,2 mio. kr.22. august 2016

Halvårsrapport 2016

For 1. halvår 2016 har Lån & Spar realiseret et resultat før skat på 100,0 mio. kr. Resultat efter skat udgør 78,9 mio. kr. og forrenter egenkapitalen med 14,3 %.


28. april 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Regnskabet for 1. kvartal 2016 viser et resultat på 39,1 mio. kr., og forrenter egenkapitalen med 14,4 % efter skat

 


 

9. februar 2016

Årsrapport 2015

Årets resultat blev på 101 mio. kr. og forrenter egenkapitalen med 9,8 %. Det synes vi godt, vi kan være tilfredse med i et marked, hvor den korte rente er negativ.

2015
28. oktober 2015

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015

Lån & Spar har i årets første ni måneder skabt en basisindtjening efter nedskrivninger på 144 mio. kr. En fremgang på knap 35 mio. kr. 20. august 2015

Halvårsrapport 2015

Resultatet for første halvår udgør 48,8 mio. kr., hvilket svarer til en forrentning af egenkapitalen efter skat på 9,7 %.7. maj 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Regnskabet for 1. kvartal 2015 viser et resultat på 34,4 mio. kr., og forrenter egenkapitalen med 13,8 % efter skat.

Ældre

Årsrapport 2014

Basisindtjeningen før nedskrivninger blev 185 mio. kr., hvilket er en stigning på hele 42 mio. kr., og bringer os inden for rækkevidde af vores strategiske mål om en basisindtjening før nedskrivninger på 200 mio. kr. senest i 2018.Årsrapport 2013

I Lån & Spar er vi lykkedes med at tiltrække rigtig mange nye helkunder, som har betydet, at vi har opnået vækst i et faldende marked.Årsrapport 2012

Tilgangen af nye helkunder har de seneste år været meget høj, hvilket bl.a. skyldes, at vores tilbud om en 5 % lønkonto er slået igennem.Årsrapport 2011

Årets resultat udgør 101,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 41,5 %Årsrapport 2010

Lån & Spar har for 2010 opnået et resultat før skat på 59,3 mio. kr. og en basisindtjening før nedskrivninger på 86,8 mio. kr.Årsrapport 2009

Ind- og udlånsstigning, stor kundetilgang og stigning i basisindtægterne på over 40 mio. kr.Årsrapport 2008

Årets resultat før skat blev på 1,3 mio. kr. På grund af den negative kursregulering bliver resultatet efter skat et minus på 0,9 mio. kr.Årsrapport 2007

I 2007 har vi været fokuserede på at holde omkostningerne i ro og skabe lønsomhed i de områder, som vi har foretaget massive investeringer i de seneste år.Årsrapport 2006

Lån & Spar Bank i 2006: 30.000 nye kunder - udlånsvækst på 20 pct. Store investeringer i ny kort-teknologi, etablering i Skandinavien og avanceret kreditvurderings-metode.Årsrapport 2005

Nye systembanker og nye servicetilbud skabte fremgang. Rentemarginalen indsnævret, men forretningsomfang og udlån øget. Netto resultatet blev fordoblet.

Relaterede emner

RC Højbro

investor relations

Fondsbørsmeddelelser

Se og download fondsbørsmeddelelser for de seneste fem år.

LSB logo

Investor relations

Finanskalender

Få overblik over kommende regnskabsrapporter.

Udsigt over København

investor relations

Generalforsamling

Lån & Spar afholder ordinær generalforsamling den 11. marts 2024 kl. 16.30.

Ser på iPad

nyheder

Nyheder

Læs nyheder og ekspertartikler fra Lån & Spar.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.