Senior med stok

Sådan sikrer du, at din opsparing går til dine kæreste, hvis du dør


Fra tid til anden hører vi om efterladte, der ender i økonomiske problemer, selvom den afdøde havde sparet op til pension. Vi guider til, hvordan du undgår sådan en situation. 

Af Anker Meisling Andersen, pensionskonsulent i Lån & Spar

Det sker, at jeg støder på historier i medierne, hvor efterladte ikke bare har mistet en, de havde kær, men også pludselig står i en økonomisk uholdbar situation - til trods for at afdøde havde sparet trofast op til pensionen.Det sker desværre, fordi vi ikke alle har taget stilling til, hvem der skal have pengene fra vores pension udbetalt, hvis vi pludselig dør. Eller fejlagtigt tror, at pensionen automatisk går til dem, vi har mest kær. 

En enkelt time kan være afgørende

Som pensionskonsulent kan jeg derfor kun på det kraftigste opfordre til, at du bruger en times tid på at sikre dig, at der er styr på arv og begunstigelse i din pensionsordning. Det kræver ikke meget mere at sikre dine nærmeste.

Måske har du allerede kigget din pensionsordning igennem for nogle år siden. I så fald er det tid til at tjekke, om din livssituation og dit familieliv har ændret sig. Er der kommet nye små familiemedlemmer til, eller ser din økonomiske situation anderledes ud i dag?

Det næste spørgsmål, der rejser sig, er selvfølgelig, hvad du skal være opmærksom på, når du ønsker at sikre, at din pension ville komme dine nærmeste efterladte til gode. 

Er din begunstigede den rette? 

Loven er klar - og den skeler ikke det mindste til, hvordan du nok gerne ville have haft det: Dør du før tid, er det begunstigelsesbestemmelsen, der afgør, hvem der modtager værdien af din pensionsordning.

Jeg skal ikke her gå i detaljer om begunstigelsesreglerne, eller hvad der passer bedst i forskellige livssituationer. Afhængigt af hvordan dit familieliv er skruet sammen, er kombinationsmulighederne mange, og der er ikke nødvendigvis et 'rigtigt' svar. 

Til gengæld vil jeg i fem punkter give dig et hurtigt overblik over nogle af de vigtigste forhold i begunstigelsesreglerne. Og så vil jeg anbefale dig at tage et møde med din rådgiver, hvis du er det mindste i tvivl om, hvem der modtager værdien af din pensionsordning eller udbetalingen fra din livsforsikring.

Fem gode råd om begunstigelse:

  1. Gør du ikke noget aktivt, når du opretter din pensionsordning, vil den begunstigede i dit liv altid være 'Nærmeste pårørende'. 'Nærmeste pårørende' er en klart defineret og prioriteret rækkefølge af modtagere og kan ses her. Ønsker du at ændre 'Nærmeste pårørende' til f.eks. din samlever eller dine børn, skal du selv tage kontakt til din bank/forsikringsselskab. Begunstigelsen er en skriftlig viljeserklæring, og din bank eller dit forsikringsselskab skal notere det på din pensionsordning. 
  2. 'Samlever' blev først i 2008 tilføjet rækkefølgen af 'Nærmeste pårørende'. Er din pensionsordning oprettet før 2008, skal du derfor aktivt ændre begunstigelsen, hvis udbetalingen skal gå til din samlever/kæreste. Hvis din pension/livsforsikring derimod er oprettet efter den 1. januar 2008, vil den automatisk gå til den person, du bor sammen med, hvis I har haft fælles folkeregisteradresse i to år eller mere. Hvis du er studerende og bor sammen med en anden studerende, kan det altså være ham/hende, der får udbetalt summen fra din livsforsikring. 
  3. Har du en pensionsordning med livsvarig udbetaling (livrente), kan der være meget stor forskel på, hvor stor en del af ordningens værdi, der er sikret dine nærmeste. Derfor bør du altid undersøge, hvordan din(e) livrente(r) virker ved dødsfald. Også her er der nemlig mange kombinationsmuligheder. Nogle typer af livrenter sikrer eksempelvis udelukkende en løbede udbetaling til din ægtefælle, hvorimod øvrige pårørende - børn og andre - ikke er udbetalingsberettigede.
  4. Har du lavet et testamente, og ønsker du, at værdien af pensionsordninger og livsforsikringer bliver udbetalt i henhold til dit testamente, kan du vælge at ændre begunstigelsesbestemmelsen til 'Ingen'. Vær opmærksom på, at udbetalinger til en begunstiget fra pensioner og livsforsikringer normalt er kreditorbeskyttede. Den beskyttelse forsvinder, hvis du vælger at lade dit testamente bestemme begunstigelsen.
  5. Er du fraskilt med små børn, er det muligt, at både du og din fraskilte ægtefælle ændrer begunstigelsen på jeres pensions- og forsikringsordninger til 'Fraskilt ægtefælle'. Selvom I er skilt, har I måske en interesse i, at der bliver udbetalt en sum penge til den anden, der typisk vil være eneforsørger af jeres fælles barn/børn.

Flere artikler om pension

Bil parkeret ved eng

pension

Brug 15 minutter på din fremtid

En tur på PensionsInfo.dk giver dig hurtigt et samlet overblik over dine pensionsordninger.

Bolig

Bolig

Hvordan vil du bo, når du går på pension?

Mange vælger at skifte bolig, når de går på pension. Vi guider dig, hvis du vil skifte bolig.

Seniorer spiller kort

pension

Har du overblik over din pension?

Vi hjælper dig med at finde svar på, hvordan du bedst muligt planlægger din pension og fremtid.

To seniorer på shopping

pension

Få mest ud af din pensionsopsparing

Seks gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af dine hårdt tjente penge.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.