Garantiformue

Sikkerhed for indskydere

Garantiformuen er oprettet ved lov om en indskyder- og investorgarantiordning og har pr. 1. juni 2015 overtaget alle aktiver og passiver fra Garantifonden for indskydere og investorer, som samtidig ophører. Garantiformuen er den danske indskyder- og investorgarantiordning, som administreres af Finansiel Stabilitet. Garantiformuens formål er at yde dækning til indskydere og investorer i institutter, der er omfattet af Garantiformuens dækningsområde, i tilfælde af rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

Kontant indskud

Garantiformuen dækker indskud på konti i et pengeinstitut, med op til det som svarer til 100.000,- Euro pr. indskyder. Dette gælder efter fradrag af eventuelle lån og andre forpligtelser over for pengeinstituttet.

Læs alt om Garantiformuen


Værdipapirer

Værdipapirer vil som hovedregel ikke blive ramt af et pengeinstituts betalingsstandsning eller konkurs. Dette fordi en investor normalt vil kunne få udleveret sine værdipapirer uanset betalingsstandsningen eller konkursen.

Investor vil få dækket tab, op til modværdien af 20.000 euro, hvis et pengeinstitut ikke kan tilbagelevere investors værdipapirer. Dette efter fradrag af eventuelle lån og andre forpligtelser overfor pengeinstituttet. Det kræver også at værdipapirerne har været opbevaret, administreret eller forvaltet af pengeinstituttet.

 

Særlige indlån

En række særlige indlånsformer i et pengeinstitut dækkes fuldt ud, altså også ud over grænsen på 100.000,- Euro. Dækningen gælder for indekskonti, kapitalpensionskonti, ratepensionskonti, selvpensionskonti, børneopsparingskonti, boligopsparingskonti, uddannelsesopsparinger, etableringskonti samt indskud på advokaters klientkonti.

Den tabte rente, i perioden fra pengeinstituttets konkurs til erstatningen finder sted, godtgøres også af indskydergarantifonden.

Ved tab

Garantiformuen tilsender en opgørelse over deres samlede mellemværende med det konkursramte pengeinstitut, senest en måned efter konkursen er indtruffet. Med opgørelsen følger en vejledning om, hvordan du skal forholde dig.

Krav der ikke dækkes af Garantiformuen, kan gøres gældende i konkursboet efter pengeinstituttet.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.