Aldersopsparing

Hvad er en aldersopsparing?
En aldersopsparing er en pensionsordning, du enten kan få udbetalt som et engangsbeløb eller som deludbetalinger over en årrække. Derfor er det et godt supplement til din folkepension og andre offentlige ydelser.
Hvor meget må jeg indbetale om året?
I 2024 må du indbetale 9.100 kr. om året, hvis du har mere end syv år til folkepensionsalderen. Har du syv år eller mindre til folkepensionsalderen, må du indbetale 58.900 kr. om året. Du kan vælge at betale hele beløbet på én gang eller dele det op, så du fx betaler et fast beløb om måneden.

Vær opmærksom på, at staten hvert år regulerer det beløb, du må indbetale. 

Ovennævnte beløbsgrænser gælder som et samlet beløb, for alle private og/eller arbejdsgiverindbetalte beløb til aldersopsparing/ratepension

Hvem kan oprette en aldersopsparing?

Alle der har en personlig indkomst og endnu ikke er nået pensionsudbetalingsalderen plus 20 år.

Hvordan får jeg en aldersopsparing?
Hvis du vil høre mere om, hvordan du får en aldersopsparing, er du altid velkommen til at ringe og aftale et møde med din rådgiver. Du kan også kontakte kundeservice på telefon 3378 2000, så hjælper de med at booke et møde.
Hvordan forrentes min aldersopsparing?
Forrentningen af din aldersopsparing afhænger af dit valg. Du har mulighed for at vælge mellem kontant indestående, hvor banken fastsætter renten, depot (du investerer selv i værdipapirer), Bank Link® eller FormueBalance.
Kan jeg hæve min aldersopsparing?

En aldersopsparing kan udbetales, fra den dag du når din pensionsudbetalingsalder og 20 år frem. Aldersopsparingen kan udbetales på én gang eller i løbende rater.

Vælger du at hæve din aldersopsparing, før du har nået pensionsudbetalingsalderen, skal du betale 20 % i afgift til staten. Venter du til din pensionsudbetalingsalder, skal du ikke betale afgift til staten.

Får du udbetalt en del af din aldersopsparing, kan du stadig indbetale på den.

I dette skema kan du se din pensionsudbetalingsalder:

Fødeår Pensionsudbetalingsalder *
Før 1. januar 1959 60 år
1959 - 1. halvår 60½ år
1959 - 2. halvår 61 år
1960 - 1. halvår 61½ år
1960 - 2. halvår - 1962 - 2. halvår 64 år
1963 - 1966 65 år
Fra 1967 **

65 år


* Altid 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før 01.05.2007

** Pensionaldrene vurderes hvert femte år. Hvis gennemsnitalderen stiger, sættes pensionsalderen op.

Hvad kan jeg trække fra i skat?
Du kan ikke trække dine indbetalinger til en aldersopsparing fra i skat. Til gengæld skal du heller ikke betale skat, når du får din aldersopsparing udbetalt.
Hvordan bliver aldersopsparingen udbetalt ved dødsfald?
Hvis du dør, inden din aldersopsparing er udbetalt, udbetaler vi den til de personer, du har valgt at begunstige. Ved dødsfald betales der hverken skat eller afgift af din aldersopsparing.
Kan aldersopsparingen udbetales ved tabt erhvervsevne?
Hvis du varigt mister arbejdsevnen og får bevilget førtidspension eller bliver ramt af en livstruende sygdom, kan du vælge at hæve dele af eller hele din aldersopsparing. I sådanne tilfælde skal du hverken betale skat eller afgift.
Kan jeg knytte forsikringer til min aldersopsparing?
P.t. kan du ikke knytte forsikringer til din aldersopsparing.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.