Spørgsmål og svar

Ratepension

Hvad er en ratepension?

En ratepension er en pensionsordning, der på pensionstidspunktet udbetales i rater. Den er derfor god som afløsning for den løbende lønudbetaling.

Hvor meget må jeg indbetale om året?

I 2021 må du indbetale op til 58.500 kr. på en ratepension og/eller en ophørende livrente. Ved beregningen af 58.500 kroner-grænsen går indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede pensioner forud for privatindbetalte.

Hvis du ønsker at indbetale mere end 58.500 kr. og få fradrag for indbetalingen, skal du etablere en livsvarig livrente, hvor der fortsat ikke er noget maksimum for indbetalingen.

For ordninger oprettet gennem din arbejdsgiver må du indbetale op til 63.586 kr. i 2021 (58.500 kr. + 8 % arbejdsmarkedsbidrag).

Ovennævnte beløbsgrænser gælder som et samlet beløb, for alle private og/eller arbejdsgiverindbetalte beløb til aldersopsparing/ratepension

Hvem kan oprette en ratepension?

Det kan alle, der endnu ikke har nået pensionsudbetalingsalderen plus 20 år. Ordningen kan oprettes både privat og gennem din arbejdsgiver.

I dette skema kan du se din pensionsudbetalingsalder:

 

Fødeår Pensionsudbetalingsalder *
Før 1. januar 1959 60 år
1959 - 1. halvår 60½ år
1959 - 2. halvår 61 år
1960 - 1. halvår 61½ år
1960 - 2. halvår - 1962 - 2. halvår 64 år
1963 - 1966 65 år
Fra 1967 66 år


* Altid 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før 01.05.2007

Hvor meget kan jeg trække fra i skat?
Du kan trække dine indbetalinger til en privat ratepensionsordning fra i din personlige indkomst.
Hvornår kan jeg starte med udbetalingerne på min ratepension?

Du kan tidligst starte udbetaling af din ratepension, når du har nået pensionsudbetalingsalderen, og den skal være helt udbetalt i kalenderåret 25 år efter, du har nået din pensionsudbetalingssalder.

Udbetalingsperioden skal være på mindst 10 år. Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du ønsker at hæve din ratepension før pensionsudbetalingsalderen, skal du betale en afgift til staten på 60 %.

I dette skema kan du se din pensionsudbetalingsalder:

 

Fødeår Pensionsudbetalingsalder *
Før 1. januar 1959 60 år
1959 - 1. halvår 60½ år
1959 - 2. halvår 61 år
1960 - 1. halvår 61½ år
1960 - 2. halvår - 1962 - 2. halvår 64 år
1963 - 1966 65 år
Fra 1967 ** 65 år

 

* Altid 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før 01.05.2007
** Pensionaldrene vurderes hvert femte år - næste gang i år 2020. Hvis gennemsnitalderen stiger, sættes pensionsalderen op.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.