Ratepension

Hvad er en ratepension?

En ratepension er en pensionsordning, der på pensionstidspunktet udbetales i rater. Den er derfor god som afløsning for den løbende lønudbetaling.

Hvor meget må jeg indbetale om året?

I 2024 må du indbetale op til 63.100 kr. på en ratepension og/eller en ophørende livrente. Ved beregningen af 63.900 kroner-grænsen går indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede pensioner forud for privatindbetalte.

Hvis du ønsker at indbetale mere end 63.100 kr. og få fradrag for indbetalingen, skal du etablere en livsvarig livrente, hvor der fortsat ikke er noget maksimum for indbetalingen.

For ordninger oprettet gennem din arbejdsgiver må du indbetale op til 68.148 kr. i 2024 (63.100 kr. + 8 % arbejdsmarkedsbidrag).

Ovennævnte beløbsgrænser gælder som et samlet beløb, for alle private og/eller arbejdsgiverindbetalte beløb til aldersopsparing/ratepension

Hvem kan oprette en ratepension?

Det kan alle, der endnu ikke har nået pensionsudbetalingsalderen plus 20 år. Ordningen kan oprettes både privat og gennem din arbejdsgiver.

Hvor meget kan jeg trække fra i skat?
Du kan trække dine indbetalinger til en privat ratepensionsordning fra i din personlige indkomst.
Hvornår kan jeg starte med udbetalingerne på min ratepension?

Din pensionsudbetalingsalder afgør, hvornår du tidligst kan starte udbetalingen af din ratepension. Har du oprettet din ratepension fra den 1. januar 2018, har du mulighed for at starte med at få udbetalt din pension tre år før din folkepensionsalder. Har du oprettet din ratepension tidligere, har du enten ret til at starte udbetalingen fra dit 60. år eller 5 år før din folkepensionsalder. Det afhænger af, hvornår den er oprettet.

Vær opmærksom på, at folkepensionsalderen reguleres løbende. 

Hvis du ønsker at hæve din ratepension før pensionsudbetalingsalderen, skal du betale en afgift til staten på 60 %.

Her kan du se, hvornår du kan begynde at få udbetalt din ratepension:

Fødeår Pensionsudbetalingsalder  Pension oprettet før 01.05.07  Pension oprettet 01.05.07-31.12.17 
Før 1959 60 år 60  60 år
1959 - 1. halvår 60½ år  60 60½ år
1959 - 2. halvår 61 år  60 61 år
1960 - 1. halvår 61½ år  60 61½ år
1960 - 2. halvår - 1962 64 år  60 62 år 
1963 - 1966 65 år  60  63 år
Fra 1967  66 år  60  64 år

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.