Boligkvarter set fra luften

Status på boligrenterne

Realkreditrenterne har stabiliseret sig igennem oktober og første del af november. Men der er fortsat store bevægelserne i kurserne. Udstedelser sker pt. i både 5%- og 6%-lån. Vi mener ikke, at renterne vil stige meget mere.

Renterne ser foreløbig ud til at have toppet

De lange realkreditrenter er på det højeste niveau i 15 år. Renterne ser foreløbig ud til at have toppet i slutningen af september, hvor kursen på 5%-lånet uden afdrag var nede omkring 94. Der var dermed pæn udstedelse i 6%-lånene i slutningen af september og første del af oktober.

Fra midten af oktober og frem til starten af november faldt renterne pænt tilbage, således at udstedelsen nu igen sker i både 5%- og 6%-lån. Mange boligejere udnytter muligheden for at opkonvertere fra deres lavt forrentede lån. (Det gælder både 0,5%, 1%, 1,5%, 2% og 2,5%-lån.)

Fortsat urolige markeder med store bevægelser i obligationskurserne

Der er fortsat tale om særdeles urolige markeder med store bevægelser i obligationskurserne. Det er i øjeblikket ikke unormalt med bevægelser på op imod 1 kurspoint eller endda endnu mere hen over en handelsdag, og det er meget markant set i et historisk perspektiv.

I skrivende stund er 6%-lånet med afdrag åbent for tilbudsgivning. Men ingen ved, om det kun er for en kort bemærkning, og renterne falder yderligere tilbage, eller om vi står foran en længere periode med udstedelser i 6%-lånene.

Forventning om at inflationen herhjemme er toppet

Vi har dog en forventning om, at inflationen herhjemme er toppet, og at inflationen i Euro-området snart topper, og at markedets fokus derfor vil skifte fra høj inflation til fokus på lønudviklingen og en eventuel kommende økonomisk recession, hvilket vil lægge en dæmper på yderligere rentestigninger.

Én ting præger markederne pt.: Usikkerhed. Usikkerheden er meget stor, og det giver tilsvarende store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne. Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, som de særdeles volatile rentemarkeder giver.

Graf over udviklingen af 5% 2053 uden afdrag

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.