Mine Penge - Privacy Policy

Informationer om brugeren

Følgende informationer sendes af brugeren via app’en til systemet (SDC) ifm. login:

 • a. CPR nummer (eller P-tal for færøerne)
 • b. PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)

Følgende informationer modtages til app’en ifm. brug af app:

 • a. konto- og transaktionsdata:
 • a. kontooversigt
 • b. kontonumre
 • c. saldo/saldi
 • d. individuelle transaktionsoplysninger:
 • i. transaktionstidspunkt,
 • ii. transaktionstekst/kommentar
 • iii. beløb

SDC A/S: vores leverandør af IT systemer i Lån & Spar Bank - bl.a. vores "Mine Penge"-app - og vil i nedenstående blive refereret til som SDC.

 

Informationer om brug (analytics)

Følgende informationer om brugerens brug/anvendelsesmønstre trackes til analyseformål af pengeinstituttet:

 • Informationer om enheden

Følgende informationer beskriver den enhed som brugeren anvender; dvs. den telefon eller tablet hvorfra app’en installeres og køres fra:

 • Install ID: et vilkårligt ID (GUID), der identificerer den pågældende app-installation. ID’et vil forblive det samme, så længe brugeren beholder app’en på telefonen (selv efter opdatering til ny version). Af- og geninstalleres app’en vil et nyt ID tildeles enheden.
 • Lokalitet/Sprogindstilling: i forbindelse med hentning af tekster til app’en vil sprogversionen tilpasse sig enhedens aktive systemsprog, f.eks. dansk eller engelsk.
 • appVersion og appBuild: versionsnummer af app’en.
 • osName/osBuild/osVersion: styresystem og versionsnummer af dette.
 • timeZoneOffset: enhedens aktuelle tidszone.
 • carrierName/carrierCountry: navn og landekode for aktuel teleoperatør på telefonen (f.eks. Telia).
 • oemName/model: Navn på telefonproducent, samt modelnavn (f.eks Apple iPhone 10.6).
 • screenSize: Enhedens skærmopløsning.

 

Informationer om anvendelse

Følgende informationer/hændelser beskriver brugerens anvendelse, til analyseformål:

 • Sessionsstart: tidspunkt for åbning af app (session).
 • Sidevisninger: Hver gang brugeren åbner en given side i app, trackes dette som et event (hændelse).
 • Fejlrapporter: Hver gang der sker en fejl i app, og brugeren præsenteres for en fejlbesked..

 

Modtagere af personoplysninger

Herunder følger en kortlægning af, hvilke aktører der modtager/sender hvilke datatyper:

Lån & Spar Bank

1. App versionsnummer: når app’en starter op, kaldes pengeinstituttets server for at tjekke om versionsnummeret er aktivt eller forældet (og præsenterer i så fald en fejlbesked i app ift. at opdatere).

 

SDC (banksystemet)

2. Login: I forbindelse med login sendes CPR og PINkode til SDC’s backend systemer for at autorisere brugeren til adgang.

Følgende informationer bruges til login og er således delt med SDC:

 • a. CPR nummer (eller P-tal for færøerne)
 • b. PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)

3. Bankdata: Der er som sådan ingen modtagelse af persondata fra denne serviceudbyder, men app’en henter og præsenterer konto- og transaktionsdata fra dette API til slutbrugeren herfra. Dvs. kontooversigt, kontonumre, saldi og individuelle transaktionsoplysninger såsom transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar og beløb.

 

Microsoft Appcenter

1. Informationer om brug: Jfr. Forrige kapitel vedr. typer af data opbevares tracking/analytics data i systemet Microsoft App Center. Den overordnede konto hvorpå disse data deles til er registreret i SDC’s navn.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.