Boligkvarter set fra luften

Status quo på boligrenterne

Efter et veloverstået serieskift sker udstedelserne nu primært i 5% 2056-serien. De lange realkreditrenter har ligget stort set uændret siden midten af marts. Vi mener, at de lange renter har toppet, men vil holde sig nogenlunde uændrede på det nuværende niveau, indtil kerneinflationen falder mærkbart tilbage. Nationalbanken forhøjede renten til 3,35% i slutningen af juli, men rentetoppen er nær.

Realkreditrenterne er på det højeste niveau i 15 år. Det gælder både de korte og de lange realkreditrenter. De lange realkreditrenter ser dog ud til at have toppet i efteråret 2022, hvor kursen på 5%-lånet uden afdrag var nede omkring 94. Det gav en kort periode i slutningen af september og første del af oktober 2022, hvor udstedelsen skete i 6%-lånene.

Fra midten af oktober og frem til marts 2023 er den lange rente faldet pænt tilbage og har stabiliseret sig på godt 5%. Kurserne har været stort set uændrede siden midten af marts måned og har svinget inden for bare to kurspoint. Udstedelsen sker primært i 5%-lånene. Rigtig mange boligejere har igennem 2022 og første halvdel af 2023 udnyttet muligheden for at opkonvertere fra deres lave fastforrentede realkreditlån, og konverteringsaktiviteten er siden aftaget en del.

 

De korte renter er tæt på toppen

Nationalbanken hævede renten med 0,25% den 28. juli til 3,35%. Det er pt. helt åbent, om ECB og dermed også Nationalbanken, vil hæve renten med yderligere 0,25% på mødet i september eller oktober. Men uanset hvad, så er det meget snart slut med renteforhøjelser, og markedet indpriser, at ECB og Nationalbanken vil begynde at sænke renterne igen i løbet af 2024.

Præcist, hvornår det vil blive, er usikkert og afhænger helt og aldeles af udviklingen i inflationen. Vil inflationen og ikke mindst kerneinflationen fortsætte tilbagefaldet, eller bliver ECB og Nationalbanken tvunget til at holde renten på et højt niveau i længere tid for at dæmpe kerneinflationen tilstrækkeligt?

 

Usikkerheden fortsat stor

Inflationen både herhjemme og i Euro-området har toppet. Til gengæld ser kerneinflationen desværre ud til at bide sig mere fast og er længere tid om at falde tilbage end først forventet. Det betyder, at renterne også vil forblive på et højt niveau i længere tid. Vi forventer fortsat, at kerneinflationen i Euro-området vil fortsætte tilbagefaldet, om end det går langsomt. Vi forventer derfor også, at markedets fokus snart vil skifte fra høj inflation til fokus på økonomisk recession, hvilket forventeligt vil begynde et nedadgående pres på både de korte renter og de lange renter.

Usikkerheden er dog fortsat stor, og det giver risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne. Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, som de volatile rentemarkeder giver.

 

Kursudvikling 5%

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.