Forældrekøb

Nye tider på boligmarkedet? Højeste antal huse til salg i 4 år

Antallet af boliger til salg stiger igen. Der er 49 % flere boliger til salg nu end for 2 år siden. Niveauet er ved at vende tilbage til normalen. 31.395 huse var til salg i marts 2024. Det er det højeste antal siden corona for alvor ramte Danmark i marts 2020. Det nye boligskattesystem giver måske en opbremsning på boligmarkedet.

Aktiviteten på boligmarkedet toppede i midten af 2021. Det gælder både antallet af handler, som var tårnhøjt og antallet af boliger til salg, som modsat var rekordlavt. Begge dele var medvirkende til, at vi oplevede boligprisstigninger på 10–15 % igennem 2021.

Siden da er renterne steget fra 1½ % til 5 %. Inflationen steg fra knap 2 % til 10 %, og er siden faldet tilbage til tæt på 2 % igen. Overenskomsternes pæne lønstigninger er først for nylig begyndt at indhente det tabte i reallønnen.

Alle disse ting betød at boligmarkedet oplevede en tilsvarende markant opbremsning igennem 2022, mens 2023 derimod har budt på en pæn bedring. Priserne er dykket, men stiger nu igen. Antallet af boliger til salg stiger dog fortsat, hvilket kan være et tegn på, at boligmarkedet er på vej mod en ny afmatning.

Antallet af boliger til salg er steget med knap 14.500 stk. de seneste 2 års tid. Det svarer til en stigning på 49 %. Det er fortsat er relativ lavt niveau, men vi nærmer os mere normale tilstande. Det giver helt naturligt langt flere valgmuligheder for køberne, når de kigger efter bolig. Antallet af bolighandler var meget lavt i 2022, men er igennem 2023 steget igen.

I figuren fremgår antal boliger til salg i hele landet, og den store stigning igennem 2022 er tydelig. Efter et mindre fald i boligudbuddet omkring årsskiftet 2022/23, så stiger boligudbuddet nu igen, så der i marts måned var knap 44.000 boliger til salg. Markedet begynder at nærme sig et niveau, hvor antallet af boliger til salg kan være med til at forlænge liggetiderne, hvilket igen kan begynde at presse boligpriserne ned.

Udviklingen herfra er således præget af en del usikkerhed. Hvis stigningen i antallet af boliger til salg fortsætter, kan det begynde presse boligpriserne lidt ned igen. Hvis derimod antallet af boliger til salg ikke stiger yderligere, så vil boligpriserne formentlig fortsætte den nuværende stigning på 3-5 % om året.

Samtidig er der dog den store joker, der hedder ny boligbeskatning, som trådte i kraft 1. januar 2024. For langt de fleste boligejere, vil det betyde ændringer i boligbeskatningen på +/- 5.000 kr. om på året. Altså ikke de helt store ændringer. Men for gruppen af boligejere, der ejer en lejlighed i én af de store byer, eller et meget dyrt hus f.eks. nord for København, - kan den nye boligbeskatning betyde, at boligens næste ejer skal betale op mod 20-30.000 kr. mere om året i boligskatter. Og så store beløb kan næppe undgå at medføre lavere priser på disse boliger.

Derfor så vi en stor stigning i antal handler i disse typer af boliger i slutningen af 2023, inden de nye regler trådte i kraft. Det betyder til gengæld også, at der her i starten af 2024 handles færre boliger, og det kan – hvis udviklingen fortsætter – få negative konsekvenser for prisudviklingen på boligmarkedet.

 

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.