Fakta om kundekategorier

Detailkunde

Alle bankens kunder er som udgangspunkt detailkunder i relation til MiFID direktivet. 

Som detailkunde opnår du den maksimale beskyttelse, når du handler med finansielle instrumenter (dvs. også værdipapirer) hos os. 

Vi er således fx forpligtet til at give dig specifikke oplysninger, hvis vores information til dig indeholder sammenligninger. Derudover er vi forpligtet til at give dig oplysninger, der fremgår af vores:

  • Handelsbetingelser for finansielle instrumenter
  • Depotbetingelser
  • Ordreudførelsespolitik
  • Interessekonfliktpolitik

Når du kontakter os for at handle, skal vi altid - med mindre der er tale om execution only* - vurdere hensigtsmæssigheden af handlen. Det betyder, at vi ud fra de oplysninger, vi har om dit kendskab og erfaring med den specifikke handel, skal vurdere, om handlen er hensigtsmæssig for netop dig. Hvis vi vurderer den ikke er hensigtsmæssig, er vi forpligtede til at gøre dig opmærksom på det.

Når vi rådgiver dig om handel med finansielle instrumenter, skal vi altid undersøge, om du er økonomisk rustet til at bære et eventuelt tab, og vi skal undersøge, hvad formålet med handlen er.

Professionel kunde

Som professionel kunde, er den beskyttelse, man lovmæssigt har krav på, noget mindre end ovenstående.

Vi er fx ikke forpligtet til at vurdere hensigtsmæssigheden, og vi kan som udgangspunkt lægge til grund, at du er i stand til at bære et eventuelt tab.

Vi har heller ikke de samme oplysningsforpligtelser som ovenfor. Vi har dog valgt, at der for den professionelle kunde skal gælde den samme ordreudførelsespolitik, de samme depotbetingelser og de samme regler om handel med finansielle instrumenter som for vores detailkunder. Interessekonfliktpolitikken vil altid være den samme.

Godkendt modpart

Godkendte modparter er fx investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber og andre finansielle institutter. Disse kunder opnår ingen særlig beskyttelse ved handel med finansielle instrumenter.* Ved Execution only handler kunden på egen hånd uden at få vurderet hensigtsmæssigheden og uden at have fået investeringsrådgivning. Der kan kun handles "Execution only" i:

 

  • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet (f.eks. OMX), i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked 
  • Pengemarkedsinstrumenter, obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument 
  • Andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS)

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.