Lån & Spar formidler forsikringer via PFA Pension/Letpension

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K er forsikringsformidler for forsikringer tegnet via vores samarbejde med PFA Pension / Letpension.

Registrering som forsikringsformidler

Lån & Spar er registreret som forsikringsformidler i Finanstilsynets register samt i registeret hos Forsikring & Pension. Begge steder finder du oplysninger om, hvilke pengeinstitutter, der er registreret som forsikringsformidlere.

Rådgivning

Lån & Spar Bank yder rådgivning til kunder om forsikringer oprettet via Letpension på baggrund af en objektiv og personlig analyse. Hos PFA Pension / Letpension kaldes forsikringer for Letsikringer.


Lån & Spar Bank handler på vegne af PFA Pension ved formidling af Letsikringer. Vi yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse af dine forsikringsbehov her og nu. Lån & Spar Bank har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension via Letpension i rådgivningen af vores private kunder, når vi rådgiver om livsforsikringer, sygdomsforsikringer og livrenter.

Letsikringerne tegnes i PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Aflønning

Lån & Spar Bank er efter aftale med PFA Pension berettiget til et administrationshonorar, som er indregnet i præmien. Størrelsen af administrationshonoraret vil til enhver tid på forlangende kunne søges oplyst hos pengeinstituttet.

Ejerforhold

Lån & Spar A/S har ikke en direkte eller indirekte ejerandel på mere end 10 % i et forsikringsselskab.
Bankens aktionærer omfatter hovedsageligt faglige organisationer og institutionelle investorer. Følgende aktionærer har meddelt, at de ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen:

  • LB Forsikring 14,79 %
  • Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 11,09 %
  • Danmarks Lærerforening 10,20 %
  • Politiforbundet 10,0 %

Klagemulighed

Ønsker du at klage over Lån & Spar Bank som forsikringsformidler, kan du her indgive en klage.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.