Slapper af på gulvet

Netop nu: indfri dit dyre banklån

Netop nu er der en åbning i markedet, der giver boligejere med lave, fastforrentede realkreditlån mulighed for at udnytte de stigende renter til at opkonvertere deres lån – og i samme omgang få indfriet deres dyrere banklån.

Renterne er steget ganske markant over de sidste 5 måneder - fra 1,5 % til nu godt 3,5 %. Det har betydet massive kursfald på obligationer og dermed potentielle konverteringsgevinster for boligejere med fastforrentede lån. Derudover åbner muligheden sig også for, at de samme boligejere kan indfri deres banklån, der typisk har en væsentlig højere rente.

Mange boligejere betaler for et dyrere banklån

Mange boligejere og især førstegangskøbere, der har købt bolig inden for de sidste 2-3 år har optaget fuld realkreditbelåning (80 %), men har også et efterstående banklån, som de betaler af på. Boligejere, der overvejer at opkonvertere, bør derfor ligeledes få kigget på deres efterfinansiering for at se, om der er penge at spare.

 

Sådan indfrier du dit banklån

Hvis vi forestiller os en boligejer, der har købt en bolig for fx 2,5 mio. kr., så står vedkommende måske i dag med et 1,5 % realkreditlån på 2 mio. kr. og et banklån på 300.000 kr.

Ydelsen på realkreditlånet vil ligge på ca. 6.400 kr. om måneden efter skat, mens ydelsen på banklånet vil ligge på ca. 1.500 kr. om måneden efter skat. Altså en samlet ydelse på de to lån på 7.900 kr. om måneden efter skat.

Ved at opkonvertere 1,5 %-lånet til et 3,5 %-lån kan boligejeren få indfriet banklånet og samtidig ”kun” stå tilbage med en gæld, der er i omegnen af 2 mio. kr. Ydelsen på det nye lån vil anslået blive 7.500 kr. om måneden efter skat.
Boligejeren vil således både kunne reducere sin samlede gæld med ca. 300.000 kr., og samtidig vil ydelsen på det nye realkreditlån være ca. 400 kr. lavere end den samlede ydelse på det nuværende realkredit- og banklån.

Skal jeg konvertere nu, eller skal jeg vente?

Det er det helt store spørgsmål, som den enkelte boligejer bør stille sig selv.

Helt konkret er der mulighed for at foretage opkonverteringen nu, hvor renterne er steget og kurserne faldet. Men det er ikke til at sige, om tidspunktet lige nu er det rigtige, eller det bedre kan betale sig at vente. Måske skal du vente i forhåbning om yderligere rentestigninger, som kan gøre opkonverteringen endnu mere fordelagtig. Og måske skal du afvente, at renten står til at skulle falde igen, så du efter opkonverteringen hurtigt kan nedkonvertere til en lavere rente – og på den måde sætte din ydelse ned igen. Det er desværre umuligt både at forudsige udviklingen og at forudsige det helt rigtige tidspunkt at konvertere sit lån. Det er derfor op til den enkelte boligejer at afgøre, hvornår det rigtige tidspunkt er.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.