bøffer på tilbud

Priserne og renten buldrer afsted – men krigen i Ukraine kan ikke tage skylden

Det seneste stykke tid er priserne og renten røget gevaldigt i vejret, og det kan mærkes i det danske forbrugsland. Meget hurtigt har mange af os sat lighedstegn mellem de aktuelle stigninger og krigen i Ukraine – og fundet rimelighed i det. Men det er faktisk ikke korrekt. Snarere er der tale om den perfekte storm.

Selvfølgelig stiger priserne – eller?

At virksomhederne er nødt til at hæve priserne er efterhånden blevet til en fælles fortælling i samfundet. På en eller anden måde synes de fleste, at det giver mening – også uden vi måske helt præcist ved, hvorfor.

Når vi ser på de seneste par år, så har virksomhederne øget deres indtjening markant og de danske varer var endda i forvejen 40 % dyrere end EU-gennemsnittet. Så hvorfor prisstigninger igen? Krigen i Ukraine er selvsagt en god begrundelse, men sandheden er, at de stigende energipriser som følge af krigen faktisk spiller en mindre rolle. Krigen giver dog en oplagt anledning for virksomhederne til at skrue priserne op.

Corona satte skub i det hele

Længe har det været undervejs – virksomhedernes prisstigninger. Og faktisk skal vi helt tilbage til foråret 2020 for at se de første skridt mod prisstigninger. Her lukkede corona-pandemien for produktionen i Kina, sendte os på hjemmekontoret og lukkede turismen ned med et forhekset trylleslag. Det betød en øget efterspørgsel på varer med 5-7 %, der resulterede i en fordobling af fragtpriser, hvilket egentlig er ret uforståeligt. Fragtpriser udgør en forsvindende lille del af varepriserne, men ikke desto mindre gav det anledning til de første prisstigninger.

Globale fødevarer er blevet dyrere

Siden foråret 2020 har priserne på globale fødevarer været stigende, viser FN’s fødevare- og landbrugsorganisation FAO’s prisindeks. Og selvom der historisk set er en meget lille sammenhæng mellem FAO’s indeks og danske fødevarepriser, så har det også givet de danske virksomheder anledning til at hæve priserne.

Prisstigningerne er den perfekte storm

Krigen i Ukraine har presset priserne på gas, el og olie i vejret, og det påvirker unægteligt priserne på andre varer. Men krigen står ikke alene – den er én ud af mange faktorer og hændelser de seneste år, der blot bliver den udløsende faktor for stærkt stigende priser. På mange måder kan man derfor kalde krigen for den perfekte storm –altså en oplagt begrundelse for virksomhederne til at lade deres priser stige, endnu en gang.

Stigende priser og manglende arbejdskraft kan skabe ny virkelighed

Mange faktorer og økonomiske mekanismer peger i retningen af, at vi meget vel kan gå en ny virkelighed i møde. Det skyldes kombinationen af historisk høj inflation, der i de kommende måneder kan bringe prisstigningerne op på 8-10 % og manglen på arbejdskraft. Vi kan derfor forvente stærkt stigende lønninger – og dermed bevæger vi os ind i en ond cirkel, hvor også renterne vil stige yderligere.

Skal vi rådgive dig om dine investeringer?

Forandringens vinde blæser – og det kan skabe usikkerhed på værdipapirmarkederne. Og her er det vigtigste råd at bevare roen og holde dig til din investeringsplan. Har du alligevel brug for rådgivning til, hvordan du håndterer dine investeringer bedst, så book et møde med din rådgiver. Vi hjælper dig altid med at få overblik over mulighederne.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.