Boligkvarter set fra luften

Det bliver fortsat væsentligt dyrere at bygge

Byggeomkostningerne er steget med 11,3% det seneste år. Det er primært omkostninger til materialer, der driver stigningen. Arbejdsomkostningerne er steget med 2,6%.

Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 steg de samlede omkostninger ved at bygge ny bolig med 11,3%. Dette skyldes en stigning i de samlede materialeomkostninger på 14,8% og en stigning i arbejdsomkostninger på 2,6%.

Materialeomkostningerne er steget stort set lige meget for jord- og betonarbejde, murerarbejde og snedkerarbejde, der alle er steget mellem 11,4% og 12,1%. Når vi kigger på arbejdsomkostningerne, er stigningen på mere beskedne 2,6% det seneste år. Her er stigningen størst inden for jord- og betonarbejde med 3,7%, mens arbejdsomkostningen inden for murerarbejde kun er steget med 2,5%.

 

Endnu højere stigning i byggeomkostninger for enfamiliehuse

Byggeomkostningerne for enfamiliehuse er i alt steget med 11,6% det seneste år. Her er det ligeledes stigninger i materialeomkostningerne, der er den primære årsag til stigningen. Kigger vi på udviklingen siden starten af 2020, er byggeomkostningerne for enfamiliehuse steget med hele 17,3%.

Det betyder helt konkret, at omkostningerne til at bygge et standard enfamiliehus til f.eks. 2,5 mio. kr. nu er ca. 430.000 kr. dyrere end for bare to et halvt år siden.

For et år siden ville et nyt enfamiliehus finansieret med et fastforrentet realkreditlån koste ca. 7.600 kr. om måneden efter skat, mens et tilsvarende hus i dag ville koste ca. 11.100 kr. om måneden efter skat. Altså en nettoydelse på ca. 3.500 kr. mere om måneden, som skyldes både stigende byggeomkostninger og stigende renter.

 

Aktiviteten i byggesektoren falder

Kombinationen er højere renter, højere byggeomkostninger og faldende boligpriser, vil sætte sine tydelige spor i byggesektoren i den kommende tid. Der ses allerede nu klare indikationer på, at aktiviteten i byggesektoren falder. Så hvis man har mulighed for at vente nogle måneder eller kvartaler med at igangsætte sit byggeri, er der gode muligheder for, at man enten kan få en bedre pris, eller at det i hvert fald er lettere at få fat i en håndværker, når man skal i gang.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.