aktier

Krig i Ukraine: Hold dig til din investeringsplan

Lige nu er der med god grund fokus på Ruslands invasion af Ukraine. De finansielle markeder reagerer, og forventningerne til fremtiden bliver mere usikker. Ikke kun på de finansielle markeder, men også for den enkelte og for vores fælles nationale og regionale økonomi.

Inden du investerer, er det altid vigtigt, at du er afklaret med dit formål, din tidshorisont og ikke mindst din risikovillighed.

Du kan sikkert huske spørgsmålene” hvordan har du det med udsving i værdien af din portefølje?” eller ” værdien af din investering falder i løbet af nogle måneder med 15%. Hvad gør du?”, men kan kan du også huske dine svar?

Investeringer er altid forbundet med en risiko for udsving, og svarene på den type spørgsmål er afgørende for, hvilken risiko du bør påtage dig.

Det går op – og ned

De seneste år har været helt ekstraordinære med tocifrede afkast - næsten uanset hvilke markeder, brancher eller aktier man har investeret i. Januar 2022 og februar har derfor for mange budt på en helt ny oplevelse - nemlig oplevelsen af tab. Danske aktier har i januar været verdens værste, men andre markeder har bestemt også givet tab. Selskaber har mistet helt op til 50 % af deres værdi – nærmest over natten - og det gør særdeles ondt på opsparingen.

Ruslands angreb på Ukraine førte til et fald i de danske C25 indeks på 5% i de første handelsminutter, men dagen endte med et plus på 0,3% fra lukkekursen før angrebet.

Hvad kan vi forvente af aktierne i fremtiden?

Aktiekurser styres af forventningerne til selskabernes fremtidige indtjening, og nogle gange er der lagt en præmie oveni, fordi man fx regner med, at virksomheden snart bliver opkøbt til overpris. De senere år har aktier været højt prisfastsat, og det udelukker på ingen måde, at de kan stige yderligere. Men man kan ikke bruge den slags opgørelser til at forudsige noget om fremtiden.

Danske aktier er faldet betydeligt fra årsskiftet til dagen før Ruslands angreb på Ukraine, men er steget igen.

Når aktierne falder, er der altid nogle, der er parate med hurtige forklaringer: Inflationen stiger, Centralbanken strammer pengepolitikken, vækstforventningerne nedjusteres, faldende risiko-appetit eller en stigende usikkerhed osv. I langt de fleste tilfælde har alle forklaringerne været kendte faktorer, som burde have være indregnet i kurserne.

Men som udgangspunkt kan man roligt regne med, at ingen ved, hvad der kommer til at ske på aktiemarkederne. Vi er dog mange, der kan forvente, tro eller håbe på en bestemt udvikling, men pas på med at stole på håndfaste anbefalinger – af enhver art.

På lang sigt giver aktier 6,5 % i afkast, men …

Historiske tal viser, at aktier kan forventes at give et afkast op til 7 %. Lige nu ser vi tilbage på en periode, hvor aktier har givet 20-30 % i 2021, 20-25 % om året de sidste 3 år og 12-15 % om året de seneste 5 år.

Så hvad kan vi så reelt forvente os af fremtiden? Kan vi forvente, at et eller flere år med negative afkast efterfølges af gode år, som udligner de dårlige, så vi lander på 6,5 %? Svaret er, at jeg ikke ved det, for ingen kender fremtiden – heller ikke på aktiemarkederne. Men jeg ved, at man bør have en langsigtet horisont på mindst 5 år, når man vælger at investere i aktier.

Vær tro mod din investeringshorisont og risikovillighed

Mere passive investorer, der lader investeringerne passe sig selv uden en masse omlægninger, klarer sig generelt bedst. Det kan med andre ord godt betale sig at tage aktiemarkedets naturlige bølgegang med ro, hvis man ønsker det højeste afkast på lang sigt.

Er du i tvivl, om dine investeringer har den rette sammensætning, så er du velkommen til at booke et møde med en af vores mange dygtige investeringsrådgivere og få belyst din risikovillighed og investeringshorisont.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.