Forbrugsforeningen

Av – forbrugertilliden styrtdykker i marts

I marts måned blev forbrugertillidsindikatoren opgjort til -14,4. Det er et fald fra -3,2 i februar, og det laveste niveau siden Finanskrisen kulminerede i oktober 2008.
Det er især forbrugernes vurdering af den økonomiske situation, der trækker ned. Og det gælder alle underkomponenterne. Det vil sige både familiernes økonomiske situation i dag og forventningen til familiernes økonomiske situation om et år – og ligeledes dansk økonomis situation i dag og om et år.

Drastisk nedgang er tankevækkende
Det er alvorlige sager med et så markant fald i forbrugertilliden. Ikke engang i marts-april 2020, da vi blev ramt af corona og nedlukning første gang, så vi et lavere niveau for forbrugertilliden. Kun en enkelt måned i forbindelse med Finanskrisen lå forbrugertilliden lavere end den netop opgjorte værdi i marts 2022. Ellers skal vi helt tilbage til 1989 for at finde niveauer for forbrugertilliden, der har ligget lavere. Og dengang var tilstanden i dansk økonomi en HELT anden end i dag.

Cocktail af stigende forbrugspriser og stigende renter på boligmarkedet
Der er næppe tvivl om, at det er den kendte cocktail af stigende priser på langt de fleste forbrugsvarer som energi, mad og tøj; men også stigende renter på boligmarkedet, samt den enorme usikkerhed, som krigen i Ukraine har stillet de danske forbrugere i, der påvirker forbrugertilliden negativt. Mange danskere kan i de kommende måneder se frem til, at de pga. de stigende priser og renter har råd til mindre end tidligere. Og det er klart, at det påvirker forbrugertilliden ganske negativt.

Privatforbruget taber pusten
Der er ikke udsigt til kraftigt stigende lønninger lige med det samme, så situationen kommer til at fortsætte uændret i hvert fald nogle måneder endnu. Og effekten bliver ganske givet, at privatforbruget vil tabe momentum, hvilket potentielt også kan påvirke arbejdsmarkedet, da faldende omsætning vil tvinge virksomhederne til at afskedige medarbejdere.

Nye tider, men ingen grund til panik
Der er dog ingen grund til panik, da dansk økonomi grundlæggende er særdeles sund. Men vi skal nok alle vænne os til lidt anderledes tider, da vi i en årrække så at sige har haft medvind på alle fronter i form af både stigende indkomster, lave renter og stigende boligpriser. Meget tyder på, at vi er på vej ind i en periode med lidt modvind i stedet.
Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.