To seniorer i køkken

Få din efterløn udbetalt skattefrit

Er du blandt de 330.000 danskere, der fortsat er en del af efterlønsordningen, så har du fra 1. januar til 30. juni 2022 mulighed for at få dit optjente efterlønsbidrag udbetalt skattefrit - hvis du vel at mærke er født d. 1. januar 1959 eller senere. For nogle giver det bedst mening at hæve sin efterløn nu, mens det for andre giver større værdi at lade dem stå. Herunder kan du få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på.

 

Få mere udbetalt, end du har indbetalt

Har du været med i ordningen siden 1999 med fuld indbetaling, kan du få cirka 137.000 kr. udbetalt skattefrit. Den skattefri udbetaling er det efterlønsbidrag, du har indbetalt frem til 10. oktober 2020 – senere indbetalinger beskattes med 30 %.

Det udbetalte beløb er beregnet ud fra, hvor mange år du har indbetalt og den aktuelle bidragssats. Faktisk får du et større beløb udbetalt, end du reelt har indbetalt, fordi du nu får pengene udbetalt skattefrit, samtidig med at du tidligere har fået fradrag for dine indbetalinger. At hæve din efterløn giver således god værdi, hvis du fx står med et kontant behov her og nu, ønsker at investere pengene i stedet for eller vil indbetale til din egen pensionsordning. Alligevel skal du overveje nogle væsentlige ting, inden du gør det.

 

Er det en god ide for mig?

Det er naturligvis individuelt, om det er en god ide at få sin efterløn udbetalt. Først og fremmest skal du vurdere, om du forventer at gå på efterløn, eller om du vil arbejde helt ind til din folkepension. I det øjeblik du får dit efterlønsbidrag udbetalt, frasiger du dig nemlig muligheden for at gå på efterløn.

Derudover er der også nogle andre forhold, du bør tænke på:

  • Vink farvel til seniorjob og fleksydelsesordning
    Får du din efterløn udbetalt, frasiger du dig retten til efterløn.Det betyder derfor også, at du frasiger dig muligheden for at få et seniorjob, hvis du har opbrugt din dagpengeret mindre end fem år før din efterlønsalder. Det er en særlig ordning, hvor din bopælskommune har pligt til at tilbyde dig en ansættelse på overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. Er du i fleksjob, mister du ligeledes muligheden for fleksydelsesordningen.
  • Gå glip af endnu større gevinst
    Selvom det er fristende at få sin efterløn udbetalt, så kan du faktisk ende med at gøre en bedre forretning ved at lade dem stå. Hvis du fortsætter med at arbejde frem til din folkepensionsalder, kan du nemlig optjene en skattefri bonus på op til cirka 167.000 kr. Det er altså cirka 30.000 kr. mere end det aktuelle tilbud om skattefri udbetaling af din efterløn, du står overfor nu.

 

Andre alternativer til efterløn

Hvis du forestiller dig at skulle stoppe med at arbejde inden din folkepensionsalder, er der andre muligheder end at gå på efterløn. Har du været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år, kan du søge om tidlig pension og stoppe med at arbejde 1-3 år før din folkepensionsalder. For 2022 er den maksimale ydelse 13.740 kr. om måneden før skat og før evt. modregning af pensioner.

Har du ikke mulighed for tidlig pension, kan du vælge at hæve din efterløn og fx investere pengene eller betale ind på din egen pensionsordning i banken.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning omkring din pension, investeringsmuligheder eller andre dele af din privatøkonomi.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.