Kunde og rådgiver

Fortsat vækst i Lån & Spar

I årets første ni måneder har Lån & Spar øget basisindtjeningen med 30% og skabt et overskud før skat på 148 mio. kr.

Periodens resultat er påvirket af de stigende renter og de deraf følgende kursreguleringer på obligationsmarkederne. Den positive udvikling på basisindtjeningen er blandt andet et resultat af mange rådgivningsmøder, der medvirker til, at kunderne omlægger deres lån og nedbringer gælden i deres ejendom.

Obligationsmarkederne påvirker indtjeningen; således er bankens resultat efter skat opgjort til 121 mio. kr., hvilket er 31 mio. kr. mindre end samme periode sidste år.

Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:

”Det er tilfredsstillende, at vi formår at vækste vores basisindtjening - blandt andet på baggrund af god rådgivning af vores kunder i forbindelse med omlægning af lån i boligen.

Men samtidig er det også klart, at vi er i en periode, hvor der på grund af inflation kan være enkelte kunder, hvor økonomien kan opleves som presset. Generelt set er vores kunders økonomi meget stærk, og vores rådgivning er afpasset i forhold til, at økonomien kan modstå væsentlige tryk. Men i denne periode kan der være kunder, som har behov for at få særlig støtte. Det er vi 100% indstillet på at medvirke til at finde løsninger på.”

Se regnskabet

Læs hele pressemeddelelsen

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.