Reallønnen er tilbage på niveauet fra 2015

De gennemsnitlige lønninger i dansk økonomi stiger fortsat. Men forbrugerpriserne stiger endnu hurtigere. Købekraften er tilbage på niveauet fra 2015.

Data fra Danmarks Statistik viser, at de gennemsnitlige lønninger steg med 2,5% i 3. kvartal 2022 i forhold til samme kvartal sidste år. Det er en smule højere end gennemsnittet de sidste fem år, som har ligget på ca. 2,2% om året. Samlet set er lønningerne steget med godt 20% over de seneste 10 år.

Det har været en særdeles fornuftig udvikling igennem en periode, hvor inflationen har været kontrolleret og lav. Forbrugerpriserne steg i perioden 2012-2021 med ca. 1% om året i gennemsnit. Det har derfor givet betragtelige stigninger i reallønnen til danskerne i denne periode, hvilket har givet øgede forbrugs- og/eller opsparingsmuligheder.

 

Inflationen er nu langt højere end lønstigningerne

At inflationen er lav og kontrolleret er – som det er de fleste bekendt – ikke længere tilfældet. Inflationen er steget til 10 % om året hen over efteråret, og inflationen er således nu langt højere end lønstigningerne.

Helt konkret er forbrugerpriserne steget 7% MERE end lønningerne siden starten af 2021. Det betyder, at ganske almindelige danske lønmodtagere kan købe væsentlig mindre for deres lønninger i dag, end de kunne for knap 2 år siden. Vi havde en tilsvarende, men mindre alvorlig situation efter Finanskrisen fra 2009-2012, hvor købekraften faldt med godt 2%. Det er således en ganske alvorlig situation, dansk økonomi nu befinder sig i. De reale lønninger er faldet meget brat, og er nu helt tilbage på niveauet fra 2015. De sidste syv års realløns-fremgang er dermed væk, hvilket også fremgår af figuren sidst i artiklen.

 

Negativ indflydelse på dansk økonomi

Det har uden tvivl indflydelse på udviklingen i dansk økonomi. Både detailsalget, privatforbruget og ledigheden ser ud til at blive påvirket. De seneste måneder har det været tydeligt, at detailsalget er begyndt at falde efter at have ligget på et højere niveau under corona-perioden. Privatforbruget har ifølge nationalregnskabet udvist en faldende tendens de sidste tre-fire kvartaler. Ledigheden er dog ikke begyndt at stige endnu, men vi forventer, at det snart vender. Alt tyder på, at virksomhederne også mærker den reducerede købekraft, og derfor også bliver mere tilbageholdende med ansættelser og måske endda er nødt til at afskedige medarbejdere.

 

Fremtiden ser desværre noget dyster ud

Det er svært at se en hurtig løsning på udviklingen. Dels ser inflationen ud til at bide sig mere fast, end hidtil antaget. Inflationen skal nok falde noget tilbage i løbet af 2023, men der vil gå lang tid, før vi kan komme tilbage til niveauer på 2-3 %. Og dels vil der komme et pres for højere lønstigninger som kompensation for de stigende forbrugerpriser. Et ganske rimeligt krav fra lønmodtagerne. Men et krav, som vil gøre inflationen mere vedholdende, og vil forlænge perioden med høj inflation.

Danskerne skal således nok indstille sig på en længere periode, hvor vi oplever at købekraften af vores lønninger er lavere, end den var for bare få år siden.

 

Real-lønudvikling

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.