Hustage

Det er blevet væsentlig dyrere at bygge

Byggeomkostningerne er steget med 9,9 % det seneste år. Det er primært omkostninger til materialer, der driver stigningen. Arbejdsomkostningerne er steget med 2,4 %.

Fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022 steg de samlede omkostninger ved at bygge ny bolig med 9,9 %. Dette skyldes en stigning i de samlede materialeomkostninger på 13,1 % og en stigning i arbejdsomkostninger på 2,4 %.

Materialeomkostningerne er steget mest for tømrer- og snedkerarbejde med hele 16 %, mens betonelementarbejdet ”kun” er steget med 9,5 %. Når vi kigger på arbejdsomkostningerne, er stigningen på mere beskedne 2,4 % det seneste år. Her er stigningen størst inden for jord- og betonarbejde med 3 %, mens arbejdsomkostningen inden for malerarbejde kun er steget med 1 %.

Endnu højere stigning i byggeomkostninger for enfamiliehuse

Byggeomkostningerne for enfamiliehuse er i alt steget med 10,3 % det seneste år. Her er det ligeledes stigninger i materialeomkostningerne, der er den primære årsag til stigningen.
Det betyder helt konkret, at omkostningerne til at bygge et standard enfamiliehus til f.eks. 2,5 mio. kr. nu er ca. 250.000 kr. dyrere end for bare ét år siden.
For et år siden ville et nyt enfamiliehus finansieret med et fastforrentet realkreditlån koste ca. 7.600 kr. om måneden efter skat, mens et tilsvarende hus i dag ville koste ca. 10.100 kr. om måneden efter skat. Altså en nettoydelse på ca. 2.500 kr. mere om måneden, som skyldes både stigende byggeomkostninger og stigende renter.

Væsentlig færre har råd til at bygge nyt nu end for bare kort tid siden

Samlet set betyder det, at væsentlig færre har råd til at bygge nyt nu end for bare kort tid siden, og der ses allerede nu indikationer på, at aktiviteten i  byggesektoren falder. Så hvis man har mulighed for at vente nogle måneder eller kvartaler med at igangsætte sit byggeri, er der gode muligheder for at man enten kan få en bedre pris, eller at det i hvert fald er lettere at få fat i en håndværker, når man skal i gang.

Graf der viser udviklingen i byggeomkostninger over tid

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.